Open doekje voor pauzelandschap

Artikel delen

Percelen, die minder aantrekkelijk zijn in hun huidige bestemming gaan in de pauzestand: oude fabrieksterreinen, gedateerde kantoorlocaties, overbodige parkeerruimte of gewoon kale grond. Volledige herontwikkeling is vaak kostbaar en risicovol. Vandaar dat het pauzelandschap sterkt in opkomst is. Tijdelijke oplossingen om locaties van nieuwe impulsen te voorzien.

Door: Ir. Marcel van Mierlo

Delft Mini Villa

Maarten Hoorn van Platform 31, kennis- en netwerkorganisatie voor stad en regio, vroeg 15 experts mee te denken over de mogelijkheden van klein wonen op tijdelijke locaties. Met verrassende resultaten: klein woners denken en leven duurzaam en flexibel. Tijdelijkheid en ontwikkeling in een pauzelandschap biedt ze juist kansen om die levensstijl in te vullen. Gemeenten zijn van hun kant bereid ook tijdelijke oplossingen toe te staan, als hier maar een visie achter zit. Zo kan het terrein worden gebruikt voor educatie of het opzetten van proefprojecten. Tijdelijke bewoners kunnen ook diensten verlenen bij het ontwikkelen van het perceel. Denk bijvoorbeeld aan de aanplant van jong bos, gewassen of moestuinen.

Almere Poort

Begin dit jaar is een groot terrein vrijgemaakt voor het ontwikkelen van Tiny Houses in het project BouwExpo Almere Poort. Hier komt een aantal kleine huisjes, een aantal mobiele huisjes (Tiny Houses on wheels) en zelfs enkele 100% off-grid hutjes. Almere schreef de prijsvraag uit, biedt ruimte in de regelgeving en reserveerde een locatie voor de pilot. Tijdelijk is hier twee jaar, omdat over twee jaar op de locatie een school komt. De locatie heeft al een woonbestemming, waardoor geen uitgebreide en onzekere procedure hoeft te worden gevoerd. Bovendien is infrastructuur al aanwezig. Initiatiefnemers huren de grond voor twee jaar van de gemeente. Eventuele (onder)verhuur van de huisjes mag via tijdelijke huurcontracten. De tijdelijke periode van twee jaar zonder uitzicht op een nieuwe exploitatieperiode maakt de businesscase van de huisjes wel uitdagend.

Finch building fab city

In Leiden is ook een oplossing bedacht voor het oppakken van pauzelandschap binnen het gemeentebeleid. Jurrian Knijtijzer, oprichter en directeur van Finch Buildings, heeft een grondabonnement ontwikkeld in samenwerking met de gemeente Leiden. De afspraak wordt gemaakt dat er voor – bijvoorbeeld – minimaal 20 jaar verschillende locaties opeenvolgend beschikbaar zijn. De precieze locaties hoeven nog niet bekend te zijn. Binnen de afgesproken periode zijn er maximaal drie verplaatsingen naar andere locaties. Zo worden tijdelijke locaties geen anti-kraak percelen, maar vruchtbare tuinen, die een nieuwe bestemming kunnen ontkiemen. Pauzelandschap en een grondabonnement, …. die woorden halen volgend jaar zeker de dikke van Dale.

 

Pauzelandschap

Bron: Maarten Hoorn, Platform 31

Lees hier het volledige verslag van Maarten Hoorn: Klein wonen op tijdelijke locaties.