Den Haag Update

Actueel
Artikel delen

Omgevingsveiligheid

Het duurt nog even: maar in 2021 moet dan toch eindelijk de Omgevingswet van kracht worden. De Omgevingswet integreert zo’n 26(!) wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving. Hieronder vallen onderwerpen als: bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur. Met de Omgevingswet wil de overheid het wettelijk systeem ‘eenvoudig beter’ maken.

Een nieuw begrip onder de Omgevingswet is ‘Omgevingsveiligheid’. In Van Dale’s woordenboek zult u deze term nog niet vinden. Op internet vindt u echter tientallen relevante sites waar het woord gebruikt wordt. Kennelijk weet iedereen dus wat ermee bedoeld wordt. Maar wie verder kijkt ziet dat het begrip Omgevingsveiligheid op verschillende manieren wordt uitgelegd. Kennelijk is dit begrip dus niet zo helder, als sommigen denken. Maar ja, wat is het dan wel?

Omgevingsveiligheid is de veiligheid van onze leefomgeving. Denk aan het plaatsen van betonblokken bij druk bezochte pleinen of winkelstraten, om aanslagen met voertuigen te voorkomen. Of de veilige opslag van vuurwerk, veilig transport van gevaarlijke stoffen of het weren van voetbalhooligans uit de binnenstad.
Veelal wordt gedacht dat Omgevingsveiligheid betrekking heeft op veiligheidsrisico’s voor de omgeving van een bouwplaats door bouw- en/of sloopactiviteiten. Maar dat valt onder bouw- en sloopveiligheid, waarvoor de hoofdaannemer verantwoordelijk is. Binnen de hekken van de bouwplaats wordt dat gecontroleerd door Inspectie SZW. Maar buiten de hekken vindt toetsing plaats door de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan het risico dat een steiger omvalt en passanten raakt.

Alsof de begripsverwarring niet genoeg is, hebben we ook nog ‘externe veiligheid’. Bij externe veiligheid gaat het om de risico’s voor mens en milieu door opslag, productie en het transport van gevaarlijke stoffen en het in werking hebben van windturbines en luchthavens. Een dijkdoorbraak bijvoorbeeld, valt weer niet onder externe veiligheid. Op de dag dat ik deze feiten voor u probeer te ontwarren ontving ik ook nog een test NL-Alert via mijn smart phone. Tegelijkertijd ging ook weer de sirene af, in verband met de maandelijkse test. Dit naast een AMBER Alert voor een vermiste 15-jarige jongen. Ik heb me nog nooit zo veilig gevoeld…

Frank de Groot