fbpx

Beton steeds duurzamer

Artikel delen

De verduurzaming van de Nederlandse betonsector heeft sinds 2012 een grote sprong voorwaarts gemaakt. Dat is vooral te danken aan steeds duurzamer geproduceerd beton en aan een betere samenwerking binnen de sector. Die conclusies publiceerde Betonhuis, sector betonmortel, op 22 maart in een brancheverslag.

De totale CO₂-emissie per geproduceerde m3 betonmortel is in 2016 3% lager dan in het jaar daarvoor. Ten opzichte van het referentiejaar 2012 is er zelfs sprake van een reductie van ruim 7%. Het verslag baseert zich op een benchmark-onderzoek dat onlangs binnen de betonmortelsector is uitgevoerd. Naast CO2-emissie en het gebruik van secundaire grondstoffen, werd gekeken naar randvoorwaarden als veiligheid van betrokken personeel en efficiëntie binnen de productiecyclus. Over de gehele keten spreekt het verslag van gunstige ontwikkelingen. Zo kregen de meeste chauffeurs in dienst van bij Betonhuis aangesloten bedrijven rijstijltrainingen. Door deze ontwikkeling kon de CO2-emissie bij de betonmortelproductie (waar transport toe wordt gerekend) met maar liefst 6% worden teruggebracht.

Secundaire grondstoffen

Met producten als vliegas, betongranulaat en andere secundaire grondstoffen, heeft de betonsector een aantal kansrijke, duurzame grondstoffen in handen. Na jaren van groei in de toepassingen ziet de branche nu een stabilisatie. De oorzaken zijn divers. De geschikte hoeveelheid poederkoolvliegas lijkt te stabiliseren en zal de komende jaren mogelijk minder worden. Hoogovencement wordt al in een groot aandeel verwerkt en groei is nauwelijks nog mogelijk. Voor betongranulaat zijn er naast betonmortelfabrikanten ook andere afnemers waardoor beschikbaarheid niet onbeperkt is.

Het brancheverslag is te downloaden op www.betonhuis-betonmortel.nl