Den Haag Update

Actueel
Artikel delen

Update BENG-eisen

Eind vorig jaar organiseerde het ministerie van BZK een klankbordbijeenkomst over BENG om alle brancheverenigingen te informeren over de voortgang van BENG. We gaan van een dimensieloos getal in de EPC naar kWh/m2.jaar in BENG. Door partijen wordt hard gewerkt om de definitieve BENG-definities en de grenswaarden eind 2018 beschikbaar te maken. Tot die tijd is alles indicatief

In Nederland leggen we vanaf 1 januari 2020 (overheidsgebouwen al vanaf 1 januari 2019) de energieprestatie voor bijna energieneutrale gebouwen vast aan de hand van drie eisen:

  • BENG 1. De maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar.
  • BENG 2. Het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar.
  • BENG 3. Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten.

Ventilatie in BENG 1

Vanuit de (ventilatie)markt kwam het signaal dat de wijze waarop ventilatie in BENG 1 is opgenomen niet consequent en techniekneutraal is. BENG 1 wordt daarom een soort ‘schilindicator-plus’. Ventilatie wordt forfaitair meegenomen. De hoogte van de forfaitaire waarde moet nog worden bepaald. De verlichting gaat uit BENG 1 bij utiliteitsbouw. Aandachtspunt: onderzoek heeft uitgewezen dat hoe beter de luchtdichtheid is (klasse 3 i.p.v. 2) hoe beter men uitkomt met natuurlijke ventilatie. Men kan met klasse 3 binnen de BENG eis blijven.

Overig

Adviesbureau Peutz is bezig met onderzoek naar de invloed van de gebouwvorm op de energieprestatie. De resultaten zullen in samenhang met ventilatie meegenomen worden bij de berekeningen van BENG 1 door DGMR. De zomercomfortcorrectie is verder een beleidsfactor. Naar de wijze waarop dit uitgevoerd zal worden, wordt een onderzoek uitgevoerd.
De opzet van BENG 3 is verder gebaseerd op het protocol monitoring hernieuwbare energie. Er is onduidelijkheid over deze bepalingswijze. Er loopt een onderzoek naar een alternatieve BENG 3.

Verschil EPC-BENG 2

Dit verschil wordt met name veroorzaakt door een verschil in de primaire energiefactor voor teruglevering. Dit hangt samen met de opzet van BENG 3. Als BENG 3 aangepast wordt, kan waarschijnlijk de primaire energiefactor voor teruglevering weer gelijk aan de factor in de EPC worden. Dat maakt het vergelijken van de EPC en BENG 2 eenvoudiger.

Ziekenhuizen

Uit diverse studies blijkt dat ziekenhuizen moeilijk of niet aan de BENG eisen kunnen voldoen. Mogelijke oorzaken zijn: hoog gebouw (probleem bij BENG 3), invloed van ‘procesapparatuur’ en het gebruiksprofiel. Ook voor dit issue wordt een onderzoek gestart met als mogelijk één van de resultaten het aanpassen van het gebruiksprofiel.

Ing. Frank de Groot
Hoofdredacteur BouwTotaal

BouwTotaal