fbpx

Aardgasloos bouwen rukt op

Artikel delen

In het afgelopen jaar is bijna 40% van de woningen opgeleverd zonder aardgasaansluiting. In de vier grote steden lag dit aandeel zelfs boven de 50%. Dat blijkt uit onderzoek van RIGO, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Voor de toekomst geldt dat, naar de huidige verwachting, meer dan de helft van de nieuwbouw aardgasloos zal worden opgeleverd.

Sommige gemeenten, zoals Purmerend en Almere, leverden het afgelopen jaar bijna 100% van de nieuwbouw aardgasloos op (met name stadsverwarming). Voor andere gemeenten geldt dat ‘slechts’ één of enkele grote nieuwbouwprojecten zonder aardgas zijn opgeleverd in 2017. Alles bij elkaar opgeteld zien we dat, van de gemeenten die nieuwbouw van woningen zonder aardgasaansluiting registreren, in 2017 37% aardgasloos is opgeleverd. Van de gemeenten die reageerden geeft 41 procent aan geen enkele woning aardgasloos te hebben opgeleverd. In de Randstad en regio Eindhoven ligt dat percentage op 47%
Voor woningen die in 2017 aardgasloos zijn opgeleverd, zien we dat stadsverwarming (34% tot 44% in Randstad en regio Eindhoven) vaak als alternatieve bron voor verwarming wordt gebruikt. Warmtepomp (bodem) scoort ook 22 procent, in de Randstad en regio Eindhoven is dat 10 procent. Lucht en WKO-warmtepompen scoren nog maar enkele procenten.

Opvallend is dat 46 procent van de gemeenten (32% Randstad en Eindhoven) aangeeft niet te weten of de bouwvergunningen zijn verleend voor woningen met of zonder aardgasaansluiting. Dergelijke gegevens zijn bij gemeenten veelal (nog) niet in één overzicht beschikbaar. Gemeenten melden vaak dat men geen tijd heeft om alle vergunningen te doorlopen op zoek naar verleende bouwvergunningen zonder aardgasaansluiting.

Knelpunten

Bij het verhogen van het aantal nieuwe woningen zonder aardgasaansluiting in de nieuwbouw spelen uiteraard ook knelpunten een rol. Zowel op technisch (alternatieve bron, netwerk) als organisatorisch (samenwerking, planning, onderhandelingen) vlak. Knelpunten lijken vooral een rol te spelen bij de (kleinere) binnenstedelijke locaties en in de bestaande voorraad. Hier ligt de grootste opgave voor gemeenten. Een belangrijke gunstige ontwikkeling is, dat de marktsector sinds kort ook vanuit markttechnisch oogpunt kiest voor aardgasloze nieuwbouw.