fbpx

Bouwfouten

Artikel delen

Bouwgebreken: lekkage uit onverwachte hoek

Lekkageproblemen in kelders en souterrains komen regelmatig voor. Vaak worden de wand- en vloeraansluitingen als eerste schuldige aangewezen. Dat het in sommige gevallen heel anders kan uitpakken, blijkt wel uit de casus die we hier bespreken.

Tekst: ing. ing. R.N.P. Kortekaas
Bureau voor Bouwpathologie BB
www.bouwpathologie.nl

Probleem

Het betreffende pand bevindt zich in het noorden van het land. Het gaat om een hoekwoning in een nieuwbouwcomplex. Het half verdiepte souterrain bestaat uit een betonnen plaat, zo groot als het gehele blok. Deze heeft een opgestorte wand tot aan maaiveld, langs de voor- en zijgevel. De achtergevel grenst aan het water en hier doorbreekt een grote vouwpui de betonnen bak. Aan de binnenzijde is de betonnen bak afgewerkt met een geïsoleerde voorzetwand en op de bak staan de metselwerk spouwmuren van de woning. De lekkage uit zich als vochtplekken aan de onderzijde van de voorzetwanden, lijkend op optrekkend vocht uit de vloer. Zowel de gevels als de woningscheidende wand vertonen deze vochtplekken. Daarnaast begint de parketvloer steeds meer sporen van vochtinwerking te vertonen.Zowel de aannemer als diverse onderzoeksbureaus hadden reeds onderzoek gedaan naar de oorzaak van de lekkage. De mening was duidelijk; er moest een lek in de bak zitten. Volgens de aannemer zou er bij extreem weer water over de rand van de betonnen bak komen en hierdoor de lekkage veroorzaken.

Onderzoek

De bouwpatholoog is het onderzoek begonnen waar de eerdere onderzoeken zijn gestopt, bij de kelderbak. Langs de zijgevel is een stuk ontgraven en zijn enkele gevelstenen verwijderd om zicht in de spouw te krijgen. De spouw zag er droog uit en het kalkzandsteen binnenblad stond op een opstort, zodat water van buitenaf niet zomaar naar binnen kon stromen. Hiermee was uitgesloten dat het water over de rand van de kelderbak kwam. Vervolgens is de voorzetwand aan de binnenzijde geopend om de ruimte langs de kelderbak te onderzoeken. Met name aan de onderzijde, op vloerniveau toonde het aanwezige isolatiemateriaal erg nat. Volgens de aannemer was de bak als één geheel gestort, dus lekkage in bijvoorbeeld een hoekaansluiting was niet logisch.

Conclusie

In dit geval was er dus sprake van een hemelwaterafvoer die waarschijnlijk tijdens de stort van de souterrainbak al beschadigd is geraakt. In de daaropvolgende periode is de afvoer door vervuiling alleen maar meer geblokkeerd geraakt en is de vloerconstructie helemaal verzadigd geraakt. Hierdoor waren overal lekkagesporen zichtbaar en werd de (logische) veronderstelling gedaan dat de souterrainbak lek was of overstroomde. Het is in dit soort gevallen altijd belangrijk om in de praktijk ook de controleren of de bedachte oorzaken wel kloppen. In dit geval is de stelling dat er water over de rand van de bak zou komen al door een relatief simpele controle (het ontgraven van een stukje gevel en het verwijderen van een steen) ontkracht. Het uiteindelijke herstel heeft plaatsgevonden door de hemelwaterafvoer om te leiden en het kapotte stuk buiten gebruik te stellen.

BouwTotaal