Aansluitplicht op aardgas vervalt per 1 juli 2018

Artikel delen

Per 1 juli 2018 vervalt voor nieuwe bouwwerken, zoals woningen, de aansluitplicht van de netbeheerder op het aardgasnet. Dat heeft minister Wiebes (EZK) bekendgemaakt in het Besluit van 26 april 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie). Zie Staatsblad 2018, nr. 129 van 8 mei 2018.

Omdat netbeheerders enkel wettelijke taken mogen uitvoeren, functioneert deze wetswijziging als een verbod op aardgas bij nieuwbouw. De wetgeving biedt wel ruimte aan het college van B&W om bij zwaarwegende redenen van algemeen belang uitzonderingen te maken (“nee, tenzij..”). Voor nieuwe gebouwen waarvoor al een omgevingsvergunning is verkregen of waarvoor zo’n vergunning wordt aangevraagd vóór 1 juli 2018, blijft de aansluitplicht gelden. Gebouwen die al vergund zijn met aardgasaansluiting kunnen nog wel zonder aardgas worden opgeleverd. Daartoe werken de partijen die betrokken zijn bij het klimaatakkoord aan een regeling voor aanpassing. Op 9 mei 2018 heeft minister Ollongren (BZK) de Tweede Kamer een ontwerpwijziging van het Bouwbesluit 2012 over de aansluiting op het distributienet voor gas gestuurd.