fbpx

Recycling betonnen dakpannen in convenant

Artikel delen

Dankzij het Convenant Recycling Betondakpannen worden vanaf heden tussen de 15 en 25 miljoen betondakpannen op jaarbasis aangeboden voor recycling. Dat gebeurt door de 23 grootste dakdekkersbedrijven van hellende daken in Nederland, aangesloten bij de Stichting Dakmeester. Stichting Dakmeester en BRBS Recycling, branchevereniging breken en sorteren, hebben dat in het convenant vastgelegd.

Namens de Stichting Dakmeester ondertekende voorzitter Will Verwer het Convenant Recycling Betondakpannen (r) en voorzitter Ton van der Giessen deed dat voor BRBS Recycling (l).

Door de recycling ontstaat een hoogwaardige grondstof voor nieuwe betonproducten, bijvoorbeeld in nieuwe betondakpannen zelf. Een grondstof met een lagere milieubelasting dan nieuwe grondstoffen die tegelijkertijd verdere uitputting van onze aarde voorkomt. De 23 dakdekkersbedrijven – ‘Dakmeesters’ – verplichten zich tot het in gang zetten van recycling van de stroom van oude betondakpannen. Het materiaal wordt aangeboden aan gespecialiseerde recyclebedrijven, aangesloten bij BRBS Recycling. Deze verplichten zich tot het opwerken van de dakpannen tot een hoogwaardige grondstof voor de productie van nieuw beton.
De Dakmeesters staan aan het begin van deze keten. Zij zijn in staat om de dakpannen apart te houden en de logistiek te regelen naar de specialistische recyclebedrijven die een recycle garantie afgeven. Recycling van de oude betondakpannen wordt een vast onderdeel van de reeds 15 jaar bestaande Daksysteemgarantie. Het onderdeel recycling wordt daarmee vastgelegd in het zogenaamde Dakdossier.

Circulaire economie

Het convenant is een uitstekend voorbeeld van hoe marktpartijen werken aan de circulaire economie en in dit geval met een volledig gesloten cirkel. Tot nu werden oude betondakpannen vooral gebruikt als basis voor bijvoorbeeld wegfundering. Als nieuwe grondstof levert dit weliswaar een bijdrage aan hergebruik, maar het is niet circulair.
Monier, de grootste producent van betondakpannen in Nederland, ondersteunt dit initiatief met de gelijktijdige ondertekening van de intentieverklaring om een deel gerecycled materiaal toe te voegen aan de productie van nieuwe betondakpannen.

BRBS voorzitter Ton van der Giessen bij af te voeren betondakpannen.