TotaalDakConcept richt zich met integrale dakconstructies op totale bouwkolom

Artikel delen

Samenwerking binnen de bouwkolom leidt tot een betere afstemming van producten en logistieke processen, tot een kortere bouwtijd, lagere kosten en een hogere kwaliteit van het eindproduct. Bovendien leidt samenwerking ook tot duurzame oplossingen en minder verspilling. Vanuit die filosofie is ToaalDakConcept ontstaan: een samenwerkingsverband van A-leveranciers dat kwalitatief hoogwaardige, integrale platdakconstructies realiseert voor woningbouw- en utiliteitsbouwprojecten.

Totaaloplossingen

“TotaalDakConcept speelt bovendien in op de trend dat opdrachtgevers minder vragen om specifieke producten, maar meer om totaaloplossingen. Ontzorging is hierbij een belangrijk aspect, die veel beter te realiseren is als de gezamenlijke focus gericht is op het eindresultaat. Door de bundeling van expertise, ervaring, productgroepen en een onlinebestekservice, is TotaalDakConcept het ideale aanspreekpunt voor architecten, opdrachtgevers en projectontwikkelaars.” Dit zegt Danny Coenradi, Business Manager bij Kingspan Insulation, een van de partners van TotaalDakConcept.

Hiermee onderscheidt TotaalDakConcept zich ten opzichte van autonoom van elkaar opererende partijen binnen de plattedakenbranche. Het gezamenlijke product of integrale oplossing wordt ontworpen, geproduceerd en verwerkt als één bouwdeel, dat bovendien aan de strengste normen met betrekking tot brandveiligheid, geluid en thermische eigenschappen voldoet. Kwaliteitsborging gedurende het gehele bouwproces is een van de speerpunten van TotaalDakConcept.

Eén loket

De ketensamenwerking als gezamenlijke doelstelling van de partners van TotaalDakConcept, heeft als basis een vrij toegankelijke onlinebestekservice voor het platte dak. De producten en productinformatie binnen deze bestekservice zijn op elkaar afgestemd, waardoor architecten en bestekschrijvers te maken hebben met slechts één loket. Coenradi: “Dit leidt niet alleen op de tekentafel tot forse tijdwinst, het heeft ook een positieve invloed op de foutmarges. Een kwalitatief beter eindresultaat is hiervan het logische gevolg. Het voordeel voor de opdrachtgever is dat de faalkosten veel lager zullen liggen, de gebouwbeheerder krijgt niet te maken met onnodig extra onderhoud en de eindgebruiker profiteert van uitstekende presterende daken en maximaal verblijfscomfort.”

Minder manuren nodig

De bouwsector is met een inhaalslag bezig nu de bouwcrisis is bezworen. De economie draait op volle toeren en dat betekent dat er meer bedrijfsgebouwen, logistieke centra en kantoren nodig zijn. Het is een gegeven dat er op dit moment een tekort is aan bouwend personeel. Dat heeft niet alleen zijn weerslag op de woningmarkt, maar ook op de utiliteitsbouw. Een probleem dat niet eenvoudig is op te lossen, omdat er onder jongeren steeds minder animo is om in de bouw te willen werken. “Op het moment dat er minder manuren beschikbaar zijn, moet je oplossingen bedenken waarvoor minder manuren nodig zijn”, zegt Coenradi en vervolgt “TotaalDakConcept biedt integrale oplossingen voor het complete platte dak. Door deze oplossingen als één bouwdeel te presenteren, zijn er veel minder manuren nodig voor de uiteindelijke realisatie, omdat er immers sneller gebouwd kan worden. Dit biedt economische en duurzame voordelen voor alle partijen binnen de bouwkolom.”

Onlinebestekservice

De voordelen voor de architect, opdrachtgever, maar ook voor aannemer en eindgebruiker zijn het grootst als TotaalDakConcept ingeschakeld wordt bij complete platdakconstructies. De onlinebestekservice biedt die mogelijkheid ook. Via de module op de website zijn volledige platte daken samen te stellen, variërend van groendaken en parkeerdaken tot verblijfsdaken en gewone daken. Danny Coenradi: “De diversiteit van de participerende partners van TotaalDakConcept is hierop afgestemd. Alle onderdelen die nodig zijn voor vrijwel elk plat dak, zoals isolatie, dakbedekking, dakbestrating, groenvoorzieningen, dakrandafwerking, bevestigingssystemen en daglichtoplossingen, zijn daarom in de onlinebestekservice opgenomen. Hoewel de voordelen het grootst zijn als we voor ontwerp en realisatie van volledige platdakconstructies worden ingeschakeld, betekent dit niet dat er geen beroep kan worden gedaan op TotaalDakConcept bij deeloplossingen. Integendeel, zolang samenwerking centraal staat is het altijd voordeliger – economisch en kwalitatief – om een beroep te doen op de expertise van TotaalDakConcept.”