fbpx

Bouwkosten

Artikel delen

Stalen ligger op wandopening in bestaande situatie aanbrengen

Bij verbouw en uitbouw wordt vaak in de bestaande gevel of binnenwand, een nieuwe opening gemaakt. Wat zijn de kosten van het leggen van een stalen IPE ligger boven deze nieuwe opening in een halfsteens muur? In deze aflevering van Bouwkosten staan ze staan overzichtelijk op een rij.

Door www.casadata.nl

Boven nieuwe openingen in bestaande muren komt een stalen balk te liggen. Deze neemt als ligger de optredende belasting van hetgeen dat boven de balk ligt op, en draagt deze belasting af naar de opleggingen of kolommen. De stalen liggers bestaan meestal uit IPE profielen, HE profielen of HEA profielen. De stalen balk moet voldoende tegen corrosie behandeld zijn. Meestal zijn deze balken voorzien van aangelaste stalen strippen voor het bevestigen van de ligger. De stalen kolommen of spantbenen worden ondergesabeld met een krimpvrije mortel. Daarbij dient de stalen balk voldoende te worden aangewerkt. Tot slot de stalen liggers aanvoegen met voegmortel.

Kostengegevens stalen liggers

Er is uitgegaan van het aanbrengen van een stalen IPE ligger op een halfsteens muuropening in een bestaande situatie. De IPE balk is gestraald en gemenied of thermisch verzinkt. De kosten zijn steeds per stuk uitgedrukt. De directe kosten zijn exclusief kraankosten, bouwplaatskosten, transportkosten, afkomende materialen en stortkosten. De directe kosten zijn inclusief het transport met platte wagen, het aanbrengen van de ligger met een tillift en het aanvoegen van de ligger.
Bij de directe kosten is gerekend met loonkosten van € 42,12 per uur zonder opslag voor de bouwplaatskosten, algemene bedrijfskosten en winst en risico. De bedrijfskosten en marge zijn gebaseerd op 17% toeslag op de directe kosten voor de algemene bedrijfskosten, winst en risico.
Het regionale kostenniveau betreft de regio Oost Gelderland (postcode 7000 – 7100). Op casadata.nl ziet men het kostenniveau van de eigen regio door het opgeven van de postcode.

(tabel 25.28.019 en 020, gerekend is met € 42,12 loonkosten per uur)
Stalen IPE ligger aanbrengen boven halfsteens muuropening in bestaande situatie, kosten per stuk excl. btw, bron casadata.nl
Activiteit Omschrijving Type IPE ligger Afwerking IPE ligger Uren Loonkosten Materiaalkosten Directe kosten Bedrijfskosten en marge Totaal
Stalen IPE ligger aanbrengen boven halfsteens muuropening in bestaande situatie 3 m overspanning, 3,4 m balklengte IPE 140, belasting 10 KN/m Gestraald en gemenied 3,05 128,47 57,75 186,21 33,66 217,87
Thermisch verzinkt 3,05 128,47 69,20 197,66 33,60 231,26
IPE 180, belasting 20 KN/m Gestraald en gemenied 3,11 130,99 83,09 214,09 36,40 250,49
Thermisch verzinkt 3,11 130,99 99,74 230,74 39,23 269,97
IPE 220, belasting 30 KN/m Gestraald en gemenied 3,67 154,58 114,42 269,00 45,73 314,73
Thermisch verzinkt 3,67 154,58 137,57 292,15 49,67 341,82
4 m overspanning, 4,4 m balklengte IPE 180, belasting 20 KN/m Gestraald en gemenied 3,40 143,21 107,54 250,75 42,63 293,38
Thermisch verzinkt 3,40 143,21 129,09 272,30 46,29 318,59
IPE 220, belasting 30 KN/m Gestraald en gemenied 3,98 167,64 148,08 315,72 53,67 369,39
Thermisch verzinkt 3,98 167,64 178,05 345,68 58,77 404,45
IPE 270, belasting 30 KN/m Gestraald en gemenied 4,56 192,07 202,14 394,20 67,01 461,21
Thermisch verzinkt 4,56 192,07 243,42 435,49 74,03 509,52
5 m overspanning, 5,4 m balklengte IPE 220, belasting 30 KN/m Gestraald en gemenied 4,25 179,01 181,75 360,76 61,33 422,09
Thermisch verzinkt 4,25 179,01 218,52 397,53 67,58 465,11
IPE 270, belasting 30 KN/m Gestraald en gemenied 4,85 204,28 248,10 452,38 76,90 529,28
Thermisch verzinkt 4,85 204,28 298,77 503,05 85,52 588,57
IPE 330, belasting 30 KN/m Gestraald en gemenied 5,45 229,55 334,69 564,24 95,92 660,16
Thermisch verzinkt 5,45 229,55 403,66 633,22 107,65 740,87
6 m overspanning, 6,4 m balklengte IPE 270, belasting 30 KN/m Gestraald en gemenied 5,10 214,81 294,06 508,87 86,51 595,38
Thermisch verzinkt 5,10 214,81 354,11 568,92 96,72 665,64
IPE 330, belasting 30 KN/m Gestraald en gemenied 5,72 240,93 396,69 637,61 108,39 746,00
Thermisch verzinkt 5,72 240,93 478,44 719,37 122,29 841,66
IPE 400, belasting 30 KN/m Gestraald en gemenied 6,34 267,04 530,50 797,54 135,58 933,12
Thermisch verzinkt 6,34 267,04 640,82 907,86 154,34 1.062,20

BouwTotaal