Bouwkosten

Artikel delen

Muur of wand slopen

Bij verbouw en uitbouw vindt veelal het nodige sloopwerk aan muren en wanden plaats. De kosten die gemaakt worden voor het handmatig slopen van diverse typen muren, wanden, buitengevels en binnenwanden lopen uiteen.

Door www.casadata.nl

Voor een te realiseren verbouwing of aanbouw is het bij het slopen van een muur van belang of de te verwijderen muur dragend is en of er leidingen in de wand aanwezig zijn. Bij een dragende muur moet de bovenliggende constructie voldoende gestut worden. Aanwezige leidingen moeten vooraf worden afgesloten of afgekoppeld. Plaatselijk kan een traditioneel gemetselde muur of getimmerde binnenwand handmatig worden gesloopt met een elektrische breek- of sloophamer. Bij het verwijderen van de bestaande afwerking op een muur met stucwerk, kan ook met een elektrisch breek- of sloophamer worden gewerkt. Ook kunnen hamer en beitel worden ingezet. Bij wandtegelwerk wordt met moker en beitel de tegels afgebikt. De muur of wand wordt zodanig verwijderd, dat de aangrenzende constructies en voorzieningen zoveel mogelijk intact blijven.

Kostengegevens handmatig sloopwerk muren en wanden

Er is uitgegaan van het in een bestaande situatie voor een verbouwing partieel handmatig slopen met een elektrische breekhamer van 10 kg en 230 Volt of met moker en beitel. Voor de kostenberekeningen is uitgegaan van 10 tot 50 vierkante meter oppervlakte De directe kosten zijn exclusief saneringswerkzaamheden, bouwplaats- en veiligheidsvoorzieningen, afdekken en beschermen van het omliggende. De kosten zijn inclusief afgekomen sloopmateriaal afvoeren en deponeren in container op de bouwplaats tot maximaal 30 meter afstand, huur puincontainer en stortkosten. Bij de directe kosten is gerekend met loonkosten van € 42,12 per uur zonder opslag voor de bouwplaatskosten, algemene bedrijfskosten en winst en risico. De bedrijfskosten en marge zijn gebaseerd op 17% toeslag op de directe kosten voor de algemene bedrijfskosten, winst en risico.

Het regionale kostenniveau betreft de regio Oost Gelderland (postcode 7000 – 7100). Op casadata.nl ziet men het kostenniveau van de eigen regio door het opgeven van de postcode.

Download hier een kosten overzicht tabel in excel

BouwTotaal