Het kan: een BENG met meer waarde voor minder geld

Artikel delen

De drie sleutels die duurzaamheid en energieneutraal bouwen betaalbaar maken zijn kwaliteitsborging, inkoop en een geïntegreerde projectaanpak. Het zijn de pijlers van een nieuwe routekaart die de bouwsector helpt een betaalbare BENG te realiseren: AZEB. Deze methode is ontwikkeld in een Europees project en focust op kostenbesparing door een efficiënte bouworganisatie. Hij is voor nieuwbouw en renovatie bruikbaar en komt met praktische hulpmiddelen die ermee werken vergemakkelijkt.

De AZEB routekaart is ontwikkeld door het Europese project AZEB – Affordable Zero Energy Buildings – onder leiding van de Nederlandse vereniging DNA in de Bouw, er is ruim 2 jaar aan gewerkt. De methode integreert bestaande oplossingen voor techniek en organisatie. Die zijn vervolgens ingedikt tot een praktische stap-voor-stap methode van 17 stappen verdeeld over de 4 fases: Initiatief, Ontwerp, Bouw, Gebruik & Onderhoud, aangevuld met één fase op organisatieniveau: Verhoog je impact. De meeste stappen zijn onderling gerelateerd en afhankelijk van elkaar. Ze zijn technisch van aard en ook afkomstig van andere kennisgebieden, zoals financiën, contractering en procesmanagement. Het is een praktische methode die structuur biedt voor een transparant afspraken- en beslisproces en een zeer efficiënt ontwerp- en uitvoeringsproces.

Minder kosten door efficiënt organiseren

De drie sleutels voor het succesvol ontwikkelen van een betaalbare BENG zijn kwaliteitsborging, inkoop en geïntegreerde projectaanpak. De AZEB methode focust op kostenbesparing door een efficiënte bouworganisatie. Ook ligt de nadruk op betaalbaarheid gedurende de levenscyclus waarin de totale gebruikskosten bepalend zijn. Met deze uitgangspunten komen opdrachtgever en opdrachtnemer tot een betaalbare BENG met voorspelbare prestaties en kwaliteit.

Kennismaken met de AZEB routekaart

Vanaf maart is de methode met de ontwikkelde praktische hulpmiddelen beschikbaar via e-learning op www.azeb.eu, eerst in het Engels, later ook in het Nederlands. Om professionals er mee te laten kennismaken organiseert DNA in de Bouw een middagcongres op 24 maart tijdens BuildingHolland in Amsterdam, met gratis deelname. Wie naar het congres komt krijgt ideeën en gereedschap die rust in BENG-projecten geven.