Torenhoge premies voor zonnepanelen op dak

Artikel delen

Bedrijven die zonnepanelen op een dak laten aanbrengen, worden in toenemende mate geconfronteerd met torenhoge verzekeringspremies. De stijgende premies worden veroorzaakt door onder meer een aantal branden in 2018 die veroorzaakt zijn door zonnepaneleninstallaties. “Dit is demotiverend voor de moedige ondernemer die intrinsiek gemotiveerd is om bij te dragen aan een duurzamere wereld”, zegt Leo Nieuwenhuis, initiatiefnemer van het zeven jaar geleden opgerichte The New Builders.

Tekst: ing. Frank de Groot

Foto: Burghgraef van Tiel & Partners, risicoinspecties.nl.

Vanwege een toenemend aantal branden bij zonnepanelen op daken schroeven verzekeraars hun premies omhoog of verzekeren helemaal niet meer. Dat blijkt uit een inventarisatie door het FD. Bij een groot pand met een hectare dakoppervlakte, kosten zonnepanelen volgens het FD rond een half miljoen euro. De premie bedroeg tot 2018 zo’n €1.250,-. Dat is bij sommige verzekeraars inmiddels verdubbeld naar € 2.500,-. Ook krijgen bedrijven soms te horen dat ze geen opstalverzekering kunnen afsluiten, wanneer ze panelen op het dak willen leggen.
“We zijn nu met ruim 200 ondernemers die van elkaar willen leren en om met elkaar steeds scherper te krijgen waar het om gaat en wat de weg is die wij willen gaan. Ik lees nog te vaak: We moeten het beter uitleggen”, reageert Leo Nieuwenhuis, die met The New Builders ondernemers aan elkaar wil verbinden, zodat zij elkaar inspireren en de bouwsector veranderen. “De problematiek met de zonnepanelen en verzekeraars is vooral ingegeven door een gebrek aan goede communicatie. Niet voor niets nodigen Holland Solar en Techniek Nederland de verzekeraars uit om kennis en ervaring te delen. Het is typisch een voorbeeld van de problematiek waarmee we in de bouwsector worstelen.”

Zonnepanelen on hold

Het veranderende dakenlandschap als voorbeeld van beter samenwerken. We duiken er wat dieper in. Het internationale bedrijf WILA uit Lochem, marktleider in kantpersoplossingen, heeft volgens een artikel in De Stentor alle plannen met zonnepanelen on hold gezet. Daar is ook de lokale energiecoöperatie de dupe van. De lokale coöperatie LochemEnergie had gevraagd of het bedrijf een deel van het 16.000 vierkante meter grote dak beschikbaar wilde stellen voor zonnepanelen. Op het bestaande dak zijn 200 zonnepanelen geplaatst, maar ook waren er plannen om zonnepanelen te plaatsen op een nieuw te bouwen bedrijfspand. “De verzekeraar stelde opeens onbetaalbare eisen aan de daken”, zegt Frank Rouweler, hoofd productie bij Wila, in de Stentor. “Anders konden ze het pand niet verzekeren. Ook op de bestaande daken is nu twijfel. Het zou ineens te brandgevaarlijk zijn. We hebben de plannen voor meer zonnepanelen gelijk on hold gezet.”
Vooral de combinatie met brandbare dakisolatie is voor veel verzekeraars de reden om de premie fors te verhogen of zelfs helemaal geen verzekering te verstrekken. Omdat een pand aan het Bouwbesluit moet voldoen is veilig vluchten niet het probleem. Wel dat het pand vervolgens tot de grond toe afbrandt en dus opnieuw opgebouwd moet worden.
Het Verbond van Verzekeraars noemt als reden in diverse dagbladen de amateuristische installatie van zonnepanelen op daken. “Iedereen mag die panelen op daken leggen. Daar worden schokkend veel fouten gemaakt met soms brand tot gevolg.” Daar komt nog bij dat er (nog) geen verplichte normen zijn waaraan zonnepanelen(installaties) moeten voldoen.

Schadeoorzaken

TNO onderzocht alle 27 brandincidenten met zonnepanelen uit 2018. Daarvan waren er slechts vier op bedrijfsdaken. Vaak bleek dat installaties waren opgeleverd met verschillende merken stekkers, of bleken kabels niet goed in de stekkers vastgemaakt. In 2018 waren er rond 800.000 systemen geïnstalleerd. Dat betekent dat een systeem gemiddeld 0,004 procent kans heeft in een brand te raken. Niet veel dus. Het Verbond van Verzekeraars wijst er in de Volkskrant dan ook op dat premiestijgingen niet alleen te maken hebben met de kans op branden. Ook de schade van bijvoorbeeld slecht weer zal hoger zijn bij een bedrijf waar zonnepanelen zijn geïnstalleerd. Denk aan de gevolgen van een hagelbui. Voor panelen op woningen worden trouwens geen premiestijgingen voorzien.
Holland Solar is van mening dat er voldoende wet- en regelgeving is. Op hun website lezen we dat voor de installatie van zonnepanelen gewoon NEN 1010 ‘Elektrische installaties voor laagspanning’ geldt, net als voor alle elektrische installaties. Voor de producten en hun (brand-)veiligheid gelden de internationale IEC normen. Bovendien worden grotere installaties bij oplevering in veel gevallen nog extra gekeurd door externe keuringsinstanties. De betrokken brancheorganisaties Holland Solar en Techniek Nederland en diverse trainingsinstituten werken er hard aan om de kennis en kunde over techniek en veiligheid nog beter te borgen. “Wij zien momenteel dat verzekeraars zonder dialoog met de sector hun beleid aanscherpen nu zonnepanelen steeds meer gemeengoed worden. Zonne-installaties die volgens de norm door vakmensen zijn geïnstalleerd zijn hard nodig om de klimaatdoelstellingen te halen”, aldus Holland Solar.

Beter samenwerken

“Ik vraag me altijd af, vanuit welke bron communiceert iemand, of op welke grondslag is een bepaald initiatief gefundeerd? Daarom zijn we bij The New Builders ook heel bewust eerst met de grondslag aan de slag gegaan. Vertrouwen, veiligheid, vrijheid en verantwoordelijkheid. Iedereen die daarvoor voelt om bij op te komen staan, begrijpt heel goed hoe belangrijk deze universele waarden zijn. Vanuit deze grondslag kunnen we een stootje hebben als we onze gedragingen ten opzichte van elkaar naar een hoger plan willen brengen. We doen het met intenties die betrekking hebben op rentmeesterschap, zorg voor toekomende generaties”, zegt Leo Nieuwenhuis.
“Er zijn helaas talloze voorbeelden vanuit de sector, waar het er niet menswaardig en wendbaar aan toe gaat. Als voorbeeld in dit artikel de problemen met de zonnepanelen. We staan echt aan het begin van de transformatie. We moeten een omslag maken en de nadruk op het beperken van eigen risico’s/kostenbesparingen verleggen naar het doen van investeringen voor innovaties en toekomstige generaties. Het is daarbij belangrijk om je zelf en je organisatie van tijd tot tijd te onderzoeken. Wat zie je als je jezelf en je organisatie onder het röntgenapparaat legt? Hoe zit het dan met duurzaamheid en innovatie? Hoe met de sociale drijfveren voor mens, maatschappij en het milieu?”

Uit de comfortzone

“Met The New Builders zijn we een club, waarin je comfortabel uit je comfortzone kunt gaan als het over deze onderwerpen gaat. Dat doen we in Activate groepen die regionaal georganiseerd zijn, maar ook op landelijk congressen en festivals. Dit kan veel opleveren: persoonlijke ontwikkeling, organisatie ontwikkeling, productontwikkeling en marktbewerking. Ook zien we samenwerkingen en cocreaties ontstaan”, aldus een enthousiast Nieuwenhuis.
Kennis maken met The New Builders, kan volgens Nieuwenhuis via startbijeenkomsten: “Een ieder is van harte welkom die zichzelf ziet als inspirator, roerganger, Hrm-er of new generation ervaart binnen de bouwsector. Op de website van The New Builders is meer informatie te vinden in het algemeen als ook het aanmelden voor nadere kennismaking bij een startbijeenkomst. Alles voor een menswaardige en wendbare bouwsector!”