Corona en de bouw in twee scenario’s

Artikel delen

Door het coronavirus en de opeenvolgende beleidsmaatregelen verandert de wereld snel. De onzekerheid bij economische ramingen en in het bijzonder voor de bouw is daardoor uitzonderlijk groot. Het ING Economisch Bureau heeft daarom verschillende economische scenario’s gepubliceerd met de economische ontwikkelingen op hoofdlijnen.

Woning- en utiliteitsbouw grotere gevolgen dan infra

In de bouwsector is in ons basisscenario de omzetterugval in april en mei relatief beperkt, in vergelijking met zwaar getroffen sectoren zoals de horeca. Bij nieuwbouw kan er nog redelijk worden doorgewerkt aan lopende projecten. We verwachten dat de gevolgen in de woning- en utiliteitsbouw groter zijn dan in de infrasector. In de infrasector is het relatief eenvoudiger om afstand te houden bij werkzaamheden. Ook het economisch herstel kan wat sneller verlopen als de overheid extra stimuleert door infraprojecten, waar dat kan, naar voren te halen. Herstel in de bouw gaat wel langzamer dan in andere sectoren doordat bedrijven investeringen in bedrijfspanden uitstellen. Daarnaast zijn consumenten door de economische terugval en bijkomende onzekerheid terughoudender bij de aankoop van een nieuwbouwwoning en verbouwingen.

Impact op de bouw bij het dubbele dip scenario langduriger

Ons tweede scenario is een variant op ons basisscenario. Het virus keert daarbij in de tweede helft van dit jaar terug. Tot september verloopt dit scenario als het basisscenario. Als het virus weer de kop op steekt zijn het bij de tweede dip wederom dezelfde sectoren die direct hard geraakt worden zoals de horeca, reisbranche en de luchtvaart. Door het langdurige karakter van dit scenario neemt de onzekerheid verder toe. Bedrijven stellen investeringen langer uit of zelfs af en consumenten doen dit met grotere aankopen. De bouwsector ondervindt daardoor een langdurige omzetterugval en het herstel is daardoor trager.

Maurice van Sante

ING Economisch Bureau

maurice.van.sante@ing.nl

Twitter: @mauricevansante