Door zonnepanelen onverzekerbaar Thialf: “De wereld op zijn kop”

Artikel delen

Verzekeringsmaatschappij AFM heeft de brandverzekering van Thialf ingetrokken. AFM noemt als reden de technische staat van het zonnestroomsysteem op het dak van Thialf. Een prima werkend zonnesysteem dat al 4 jaar zonnestroom produceert om 230.000 huishoudens van duurzame energie te voorzien, wordt in de prullenbak gegooid. Directeur Wijnand Hooff van Holland Solar: “Het is de wereld op zijn kop. Natuurlijk moet een zonnesysteem veilig zijn, dat geldt voor elk apparaat wat we gebruiken in onze gebouwen. Zonnedaken zijn nieuw en de aanleg ervan vraagt specialistische kennis van dakbedekking, isolatie en installatie. Zorg dat dat goed gedaan wordt, maar trek niet zomaar de stekker eruit. Ik maak me grote zorgen om deze ontwikkeling. Op deze manier komen we nooit van de fossiele brandstoffen af’’.

Bron: Holland Solar

Holland Solar en Techniek Nederland zijn al enige tijd intensief in gesprek met het Verbond van Verzekeraars om verzekeringsmaatschappijen om hen van de juiste informatie te voorzien, zodat zij een betere afweging kunnen maken over de verzekerbaarheid van gebouwen met zonnestroomsystemen. Juist daarom werkt Holland Solar nauw samen met Techniek Nederland en met verzekeraars om de te bezien of aanvullende wettelijke eisen nuttig en noodzakelijk zijn. Ook wordt er aan meer voorlichting, training en opleiding over deze nieuwe techniek.

Apparaten in en op gebouwen

Het grootste gevaar in huis komt door kortsluiting in de meterkast (32%), de wasdroger (21%), of de magnetron (10%). Uit een onderzoek van KIWA, in opdracht van Netbeheer Nederland, blijkt onder andere dat zonnepanelen in slechts 2% van de gevallen de oorzaak zijn van elektriciteitsongevallen met brand als gevolg in woonhuizen. Het percentage brand door zonnepanelen op daken van bedrijven of logistieke centra is nog veel lager. In 2018 zijn slechts 24 incidenten met zonnestroomsystemen voorgekomen, allen op woningen, op een totaal van meer dan 800.000 zonnestroomsystemen in Nederland.

Onzekerheid en onkunde

Leden van Holland Solar laten weten dat veel gebouwen in Nederland zijn uitgerust met dakisolatie die niet volledig brandwerend is of dat de isolatie slechts nipt aan de wettelijke eisen voor brandwerendheid voldoet. Als er dan een airconditioningsysteem of een zonnestroomsysteem wordt geplaatst, dan kunnen de wettelijke eisen ten aanzien van de brandwerendheid van het gebouw in het geding komen.

Daarnaast lijken verzekeraars zich onzeker te voelen over de brandveiligheid van een zonnestroomsystemen. Het is logisch dat verzekeraars op basis van een risico-inschatting een keuze maken hoe de verzekeringspolis in te richten. Echter, de uitspraak dat “gebouwen nauwelijks verzekerbaar zijn door zeer slechte schadestatistieken” blijkt uit geen enkel van de onderzoeken of dagelijkse praktijk. Holland Solar adviseert haar leden om bij de voorbereidingen van de aanleg van een zonnestroomsysteem al in gesprek te gaan met de verzekeraar. Dat voorkomt in veel gevallen problemen achteraf.

Formele erkenning en inspectietools

De zonnesector voelt zich zeer verantwoordelijk om ook die laatste incidenten uit de wereld te helpen. Samen met InstallQ en Zonnekeur worden zoveel mogelijk installatiebedrijven in Nederland een formele erkend zodat zij kunnen aantonen dat zij veilig werken. Samen met installateurs en inspectiebedrijven worden inspectietools ontwikkeld om bij oplevering te controleren of een installatie goed is aangesloten. Zo kan de veiligheid en kwaliteit van zonnestroom systemen voor een groot gedeelte worden gegarandeerd.