Muur metselen met plastic?

Artikel delen

In een poging de vervuiling door plastic afval tegen te gaan, heeft een bedrijf in India een methode bedacht om bouwstenen van plastic te fabriceren. “De silica plastic blokken (SPB’s) zijn sterk genoeg om een huis te bouwen.” De silica plastic blokken (SPB’s) van Rhino Machines worden gemaakt van afvalplastic en gieterijstof. Het bedrijf heeft samen met verschillende laboratoria experimenten uitgevoerd om te bewijzen dat de plastic blokken kunnen worden ingezet ter vervanging van traditionele bouwstenen.

Beeld: R+D Studio

Het experiment komt voort in de zoektocht naar een oplossing voor het groeiende probleem van plastic afval in India. Naar schatting produceert India bijna 26.000 ton plastic per dag. Hiervan wordt elke dag meer dan 10.000 ton plastic afval niet ingezameld. Dit plastic waait uit over straten, stortplaatsen en belandt in het water. Bovendien komt het plastic als niet-biologisch afbreekbaar afval terecht in landbouwgrond. Het probleem van de plasticvervuiling beperkt zich niet tot India. Volgens een publicatie in National Geographic uit 2017 wordt meer dan 91% van het wereldwijd geproduceerde plastic afval niet gerecycled.

Problemen die ontstaan door plastic afval dwingen de wetenschap te zoeken naar oplossingen die bijdragen aan een meer een duurzame wereld. Hoewel sommige landen plastic voor eenmalig gebruik hebben verboden, eist de huidige hoeveelheid plastic afval nog steeds een enorme tol van het milieu. Volgens de Verenigde Naties woont 55% van de wereldbevolking in stedelijke gebieden. In stedelijke gebieden leidt een hoge bevolkingsdichtheid tot verergerde problemen met plastic afval. De VN schat verder dat tegen 2050 ongeveer 68% van de wereldbevolking in stedelijke gebieden zal wonen. Door beschikbaar plastic afval te gebruiken om woningen te bouwen voor de groeiende stedelijke bevolking, kunnen SPB’s de plasticvervuiling in de wereld helpen verminderen.

Toen het bedrijf met het project startte, was het doel om geen afval te verkrijgen door terugwinning van gieterij-afval. Aanvankelijk werd het experiment getest met gietstof met cement om bakstenen te maken. Dit experiment resulteerde in 7-10% gerecycled afval voor cementstenen en 15% afval gerecycled voor bakstenen. Het experiment werd gerealiseerd met behulp van cement, grond en water. Om de duurzaamheid te vergroten werd in nader onderzoek plastic afval toegevoegd. Door plastic afval als bindmiddel te gebruiken, was er tijdens het mengen geen water en cement nodig.

Behalve dat de blokken duurzaam zijn, bieden ze ook de bouwsector een sterk bouwalternatief. Volgens Technology Times zijn SPB’s 2,5 keer sterker dan normale rode kleiblokken. Volgens het bedrijf kunnen de productiekosten gemakkelijk concurreren met de algemeen verkrijgbare rode kleibaksteen of de CMU (betonnen metseleenheid).

Rhino Machines heeft verschillende partijen waaronder ziekenhuizen, scholen en lokale bedrijven benaderd om schoon plastic voor het project te verzamelen. In ongeveer vier maanden tijd verzamelde het bedrijf meer dan zes ton plastic afval en 15 ton gieterijstof. Het bedrijf werkt tevens aan een oplossing waarbij gieterijen in het hele land de bouwstenen kunnen produceren en
distribueren. “Zoals uit onderzoek en experimenten blijkt, hebben SPB’s het potentieel om problemen met plastic afval niet alleen in India, maar over de hele wereld te verlichten. Als industrieën deze nieuwe bouwtechnologie kunnen toepassen, hebben we misschien hoop op een toekomst met minder plasticvervuiling.”

Gratis BouwTotaal Nieuwsbrief

Actualiteit, rubrieken met praktische informatie, inspiratie en meer: abonneer je gratis op de BouwTotaal nieuwsbrief!

Nieuwsbrief