Doekle Terpstra nieuw boegbeeld BTIC

Artikel delen

Het Bouw- en Techniek Innovatiecentrum is een jaar actief. Dat werd gevierd met een live streaming event: BTIC Talks – Inspiratie voor Innovatie, op donderdag 25 juni. Maxime Verhagen, voorzitter Bouwend Nederland en afgelopen jaar boegbeeld van het BTIC, is het meest trots dat in de hele bouwsector een enthousiasme en dynamiek gekomen is van ‘samen kunnen we het oplossen’.

Symbolisch draagt Maxime Verhagen (links) een innovatieve bouwhelm over aan zijn opvolger Doekle Terpstra (rechts), voorzitter Techniek Nederland met de woorden: “Ik ben ervan overtuigd dat Doekle innovatie en veiligheid ook in de toekomst kan waarborgen.”

Doekle Terpstra nam als symbolische overdracht een ontsmette helm op 1,5 meter afstand in ontvangst van Maxime: “Om de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd aan te kunnen is innovatie onontbeerlijk. Innoveren kunnen we niet alleen. We moeten het samen doen; iedereen in de keten is nodig. Met een integrale aanpak voor de bouw-, ontwerp- en technieksector. Dankzij innovatie kunnen we slimmer samenwerken, een productiviteitssprong maken en zorgen voor een eindproduct dat in alle opzichten voldoet aan de wensen van de eindklant. Dat besef wil ik als boegbeeld en ambassadeur van het BTIC uitdragen. Ik weet dat innovatie dankzij de inzet van Maxime hoog op de agenda staat. Nu gaat het erom het onderwerp ook hoog op de agenda te houden. Er is urgentie, dit is niet vrijblijvend.”
Het belang van gezamenlijke innovatie werd door Ferdi Licher, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderstreept. Bernard Wientjes van De Bouwagenda, geestelijk vader van het BTIC, benoemde via een ZOOM-verbinding dat innovatie de hoeksteen is waarmee je kunt zorgen dat in combinatie met grootschaligheid en kostprijsverlaging in 2050 de hele gebouwde omgeving CO2-vrij is. De drie MT-leden van het BTIC schoven aan bij tafelgasten die inspireerden tot innoveren.

Over het BTIC

Het Bouw en Techniek Innovatiecentrum is het vliegwiel voor bouw-, ontwerp- en techniekinnovatie. Het bundelt innovatie-uitvragen vanuit de overheid, innovatiebehoeftes vanuit de markt en toegepaste onderzoekstrajecten vanuit kennisinstellingen in publiek-private, meerjarige Kennis- en Innovatieprogramma’s. Door een efficiënter, gebundeld innovatieproces kunnen innovaties versneld en op grote schaal tot stand komen om de grote maatschappelijke opgaven op te lossen.