Vloeropleggingen kalkzandsteen

Artikel delen

Bij het stapelbouwsysteem worden constructie-onderdelen, denk hierbij aan vloeren en balken, los op de kalkzandsteen gelegd. Deze zogenaamde koude oplegging (rechtstreekse oplegging zonder hechting) zorgt ervoor dat er enige mate van vrijheid in de constructie aanwezig is om verschillende werkingen van bouwmaterialen op te vangen.

De meest voorkomende opleggingen zijn die van de vloeren. Hierbij kan een verdeling worden gemaakt in:

  • Prefab-vloeren (bijvoorbeeld kanaalplaat en ribcassettevloer)
    De prefab-vloeren kunnen koud worden opgelegd zonder tussenkomst van een oplegmateriaal. Alleen in uitzonderlijke situaties bij een onvlakheid van meer dan 1 mm dient er een uitvlaklaag te worden aangebracht waarbij folie tussen de wand en uitvlaklaag is aangebracht. Er is dus geen hechting met de wand. Door het stijve gedrag (ongescheurd) van de prefab-vloer (voorgespannenvloer) zal de doorbuiging bij reguliere overspanningen en dus de rotatie bij de oplegging beperkt zijn (dit type vloeren zijn veelal getoogt) en kan de wand de rotatie zonder het ontstaan van grote inklemmingsmomenten volgen.
  • In het werk gestorte vloeren (bv breedplaatvloeren)
    Deze vloeren buigen in de praktijk meer door (deze vloeren zijn niet getoogt en blijven niet ongescheurd). Deze vloeren moeten voorzien worden van folie om hechting tussen beton en kalkzandsteen te voorkomen. Dit is noodzakelijk omdat het (verse)beton tijdens het verhardingsproces nog wat gaat krimpen. Hierdoor kunnen er (trek)spanningen in het kalkzandsteen ontstaan wat tot scheurvorming kan leiden.

Op de nieuwspagina van Calduran is meer informatie te vinden over inklemmingsmomenten en balk- en lateiopleggingen.

Calduran
www.calduran.nl