fbpx

Betoncentrales CSC gecertificeerd

Artikel delen

Alle betonmortelcentrales van De Hoop Terneuzen hebben het CSC-certificaat voor beton behaald. Namens SGS overhandigde Jeroen Pos de certificaten op 17 november 2021 aan de bedrijfsleiders van de betonmortelcentrales van De Hoop Terneuzen.

Overhandiging CSC-certificaten aan de bedrijfsleiders van de betonmortelcentrales van De Hoop Terneuzen. Van links naar rechts: Remco Kerkhoven (CSC Nederland/Betonhuis), Fenanda van Kouteren (Betoncentrale Haringman), Folco Melissant (Betonmortel Grevelingen), Jeroen Pos (SGS), Robert Roks (VTO) en Henk van Holten (De Hoop Betonmortel).

In de afgelopen periode heeft SGS alle betonmortelbedrijven van De Hoop CSC gecertificeerd. De bedrijven Betonmortel Grevelingen, VTO, De Hoop Betonmortel en Betoncentrale Haringman hebben vanaf 17 november het zilveren certificaat in bezit. “Het verkrijgen van een CSC-certificering past binnen ons ‘duurzaam ondernemen beleid’. Dat staat voor het op duurzame wijze winnen van grondstoffen met respect voor de omgeving en met een open visie voor de relevante maatschappelijke belangen. Begin 2019 is daarom het besluit genomen om voor al onze Nederlandse betonmortelcentrales een certificering te laten uitvoeren naar de CSC-standaard. Als pilot hebben de centrales van Betoncentrale West-Brabant in 2019 al het certificeringtraject doorlopen. Nu zijn al onze centrales met succes gecertificeerd”, aldus Henk van Holten, commercieel manager betonmortel.

CSC

CSC staat voor Concrete Sustainability Council en is een wereldwijd keurmerk voor beton. Het keurmerk CSC garandeert de duurzame productie van beton. Keurmerkhouders mogen CSC alleen voeren als zij voldoen aan strenge eisen ten aanzien van betrouwbaarheid, deskundigheid, duurzaamheid en arbeidsveiligheid. Als aanvulling hierop geven keurmerkhouders advies over het milieuprofiel van beton en leveren ze een hoge kwaliteit beton. Daarnaast streven keurmerkhouders naar een hoge inzet van secundaire materialen. Ook moet de verantwoorde herkomst van grondstoffen worden aangetoond.

Circulaire economie

In 2050 moeten we een volledig circulaire economie hebben. Er zijn al diverse initiatieven bij De Hoop Terneuzen operationeel, zoals het toepassen van betongranulaat in vers beton, de recycling van eigen productieafval, nieuwe producten op basis van secundaire grondstoffen en de productie van cascowoningen. Daarnaast worden er van steeds meer producten de relevante milieu-indicatoren meegeleverd. Hierdoor wordt de klant niet alleen geïnformeerd over technische zaken, maar ook over de prestatie ten aanzien van de belasting van het milieu.

Er is binnen het concern veel aandacht voor de ecologische ontwikkeling in Zeeland. Voorbeelden hiervan zijn de betrokkenheid van De Hoop bij verschillende projecten die de betonketen sluiten. Maar ook de investering van 100 hectare bosaanplant in samenwerking met Staatsbosbeheer past binnen dit beleid en is onderdeel van de organisatiedoelstelling om haar CO2-uitstoot zoveel mogelijk te reduceren en te compenseren.

CSC NL / Betonhuis

De Concrete Sustainability Council heeft een internationale status. Er zijn vier niveaus: brons, zilver, goud en platina. In Nederland is CSC NL (Betonhuis sector Betonmortel) de regionale systeembeheerder van de internationale CSC-regeling. Betonhuis is de branchevereniging van de cement- en betonindustrie en expert voor duurzaam bouwen met beton. De feitelijke CSC-certificering wordt uitsluitend uitgevoerd door bij CSC aangesloten, onafhankelijke certificerende instellingen.