Nieuwe elan in Kabinet Rutte IV

Artikel delen

Met Hugo de Jonge (CDA) heeft de bouw gelukkig weer een minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Ook belangrijk voor de bouwsector: Rob Jetten (D66) is minister voor Klimaat en Energie geworden en Christianne van der Wal-Zeggelink (VVD) is nu minister voor Natuur en Stikstof.

Hugo de Jonge, de nieuwe minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Foto: Rijksoverheid.

Minister ‘van’ en minister ‘voor’. Het zal sommigen niet zijn opgevallen, maar er zit wel een verschil in. Minister Hugo de Jonge is minister voor VRO. Zijn beleidsterrein valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk Relaties, dat geleid wordt door minister Hanke Bruins Slot van BZK. Een minister zonder portefeuille – zoals Hugo de Jonge – is verantwoordelijk voor een bepaald beleidsterrein, maar heeft niet de leiding over een departement. Ministers zonder portefeuille hebben echter, anders dan staatssecretarissen, wel zitting in de Nederlandse ministerraad en kunnen dus ook meestemmen over alle beslissingen.
Hugo de Jonge gaat volgens eigen zeggen ‘zijn tanden’ zetten in een grote taak: volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. “Voor te veel mensen is het hebben van een fijn en betaalbaar huis nu geen zekerheid. Mijn eerste opdracht is zorgen dat er heel veel gebouwd gaat worden. Mijn tweede opdracht is zorgen dat er ruimte blijft op dit hele kleine stukje aarde voor de dingen die we belangrijk vinden: ruimte om te wonen, voor natuur, ruimte om ons geld te verdienen, voor onze boeren en voor onze energievoorziening. Hierin zullen we passende keuzes moeten maken.”

Achtergronden

Rob Jetten is nu minister voor Klimaat en Energie. Foto: Rijksoverheid.

Hugo de Jonge heeft geen achtergrond in de bouwsector. Hij komt uit het onderwijs, maar startte in 2004 al in de politiek als Beleidsmedewerker Onderwijs Tweede Kamerfractie CDA. Hij was daarna onder meer politiek assistent en projectleider en programmamanager bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Van 2010 tot 2017 was hij wethouder Onderwijs, Jeugd en Gezin (later Zorg) bij de gemeente Rotterdam. In 2017 werd hij minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en tevens viceminister-president in het kabinet-Rutte III. Zijn gebrek aan ervaring op het beleidsterrein in VRO wordt door veel deskundigen echter niet gezien als belemmering. Bestuurlijke ervaring, overtuigings- en slagkracht zijn namelijk minstens zo belangrijk.
Aandacht verdient ook ‘klimaatdrammer’ Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie. Zijn beleidsterrein valt onder het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, dat wordt geleid door de nieuwe minister Micky Adriaansens. “Nederland heeft grote ambities op het gebied van klimaat en duurzame energie. Ik ben blij dat we de komende jaren forse stappen gaan zetten. Zo leveren we onze bijdrage aan de wereldwijde opgave onze aarde leefbaar door te geven aan volgende generaties. Met een schone en concurrerende economie, waar duurzaamheid loont en iedereen mee kan komen”, aldus Jetten op de website van Rijksoverheid.nl. Hij was van 2011 tot 2017 werkzaam bij ProRail.

Christianne van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof. Foto: Rijksoverheid.

Tot slot noemen we Christianne van der Wal-Zeggelink, minister voor (ja, ook al voor) Natuur en Stikstof. De stikstofproblematiek is al lange tijd een heet hangijzer in de bouw en infra, dus goed dat dit beleidsterrein nu alle aandacht krijgt. Het beleidsterrein valt onder het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, dat wordt geleid door de nieuwe minister Henk Staghouwer. “De natuur versterken en tegelijk investeren in toekomstbestendige landbouw. Ik sta voor deze opdracht. Dat doen we door per gebied aan de slag te gaan. Dit vraagt een bijdrage van alle sectoren, van de landbouw, tot de bouw, de industrie en mobiliteit”, aldus Christianne van der Wal-Zeggelink. Zij was in het verleden onder meer gemeenteraadslid en wethouder in Harderwijk (2010-2019) en van 2019 tot 2022 gedeputeerde provincie Gelderland met de portefeuilles economische zaken en innovatie, mobiliteit en luchtvaart.