web.BT.03.22.Daken.Celdex.1

Artikel delen

Na plaatsing van de Linex kappen met prefab luchtdichtingen op het project doet Celdex aanvullend een kwaliteitscontrole om te kijken of alle aansluitingen juist afgedicht zijn.