web.D0005473L0012034P001_BT010222IsolatieCirculair1

Artikel delen

InSus heeft een manier gevonden om afvalstromen van PU-isolatiematerialen op een circulaire manier te verwerken, door deze afvalstroom af te vangen en te transformeren tot nieuwe grondstoffen.