web.D0009428L0012034P001_BT0422HoutInfobladen12

Artikel delen

Geluidstest in een akoestisch laboratorium met waterkerende laag. Foto: Centrum Hout.

Geluidstest in een akoestisch laboratorium