Den Haag Update

Actueel
Artikel delen

Eerste drie instrumenten toegelaten

Op 9 juni 2022 heeft de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) drie instrumenten toegelaten tot het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen. Hiermee verricht de TloKB haar eerste formele handeling in aanloop naar de invoering van het stelsel kwaliteitsborging voor het bouwen.

Naar voorzien gaat het stelsel kwaliteitsborging bouw per 1 januari 2023 in. De TloKB neemt de toegelaten instrumenten op in haar openbare Register Kwaliteitsborging. Deze is te vinden via de website van de TloKB: www.tlokb.nl/register-kwaliteitsborging. Binnenkort zijn daar ook de kwaliteitsborgers te vinden die toestemming hebben gekregen om de verschillende instrumenten te gebruiken.

Hoe het werkt

De TloKB is een publieke speler in het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging bouw. In dit Wkb-stelsel werken veel partijen samen om de bouwkwaliteit te bewaken. Een bouwende partij is verantwoordelijk voor de bouwkwaliteit op de bouwplaats. Een kwaliteitsborger heeft de rol om die kwaliteit van het bouwwerk te bewaken aan de hand van een instrument voor kwaliteitsborging. Een instrument is een werkwijze waarmee een kwaliteitsborger tijdens de bouw toeziet of het bouwwerk voldoet aan de geldende bouwvoorschriften. Deze kwaliteitsborger is gekwalificeerd om met één of meerdere instrumenten van instrumentaanbieders te werken. De TloKB toetst of de instrumenten voldoen aan de wettelijke gestelde eisen en laat deze toe tot het Wkb-stelsel. De TloKB ziet toe op de werking van dit stelsel als geheel en houdt steekproefsgewijs realitychecks bij alle spelers.

Toegelaten instrumenten

De drie toegelaten instrumenten zijn:

  • Woningborg Kwaliteitsborgingsinstrument (WKI) van Stichting Instrumentaanbieder WKI.
  • KOMO-instrument voor de Kwaliteitsborging (KiK) van Stichting KiK.
  • BKapp van Apexion B.V.

Naar verwachting zullen de komende tijd nog enkele instrumenten volgen, zoals Technical Inspection Service (TIS) en Verbeterde Kwaliteitsborging (SWK).

Ing. Frank de Groot
Hoofdredacteur BouwTotaal

BouwTotaal