Nieuwe PGS-richtlijnen: meer focus op risico’s dan op regels

Artikel delen

Na enkele jaren uitstel lijkt het erop dat de nieuwe Omgevingswet per 1 januari 2023 wordt ingevoerd. Dit betekent dat ook de richtlijnen op het gebied van brandveilig bouwen en opslaan van gevaarlijke goederen (PGS 15) een nieuwe opzet krijgen.

xella

De nieuwe, omvangrijke Omgevingswet wet zou al enkele jaren geleden van kracht worden. Maar corona en de complexiteit van het digitaliseringstraject zorgden voor vertragingen bij de invoering ervan. In de nieuwe wet worden 26 bestaande wetten over onder meer milieu, ruimtelijke ordening, natuur, water en bouwen teruggebracht tot één wet. Hiermee wil de overheid de regels voor ruimtelijke projecten overzichtelijker, eenvoudiger en praktischer maken. Zo ook de PGS 15 richtlijnen voor een arbeids-, milieu- en brandveilige opslag van verpakte gevaarlijke stoffen.

Nieuwe opzet

xellaMet de komst van de nieuwe Omgevingswet krijgt PGS 15 een nieuwe opzet. De maatregelen die hierin beschreven staan, zijn namelijk gericht op risicobeheersing en gaan uit van mogelijke scenario’s. Dat is een breuk met de traditionele benadering van brandveilig bouwen, waarin de regelgeving altijd het uitgangspunt was. De risciogerichte aanpak wint echter steeds meer terrein in de bouw. De vraag is of stakeholders de regels wat meer los durcen te laten; hier is een cultuuromslag voor nodig bij alle betrokken partijen, van opdrachtgever en aannemer tot veiligheidsregio en verzekeraar. Dit vraagt om een goede samenwerking en een heldere afstemming van het veiligheidsdoel in een vroeg stadium van het bouwproces.

Lees ook het interview met Stef van der Zee en Tom Reijers van Oostkracht 10.

Xella
www.xella.nl