KOMO-Wkb-procescertificaat voor product en proces

Artikel delen

Nu de Eerste Kamer vindt dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2023 het uitgangspunt moet blijven, lijkt de kans op inwerkingtreding van onder meer de veelbesproken Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) weer een grote stap dichterbij. Dat betekent ook dat de ‘as-built-kwaliteit’ op projectniveau belangrijk wordt. Het nieuwe KOMO-Wkb-procescertificaat geeft vertrouwen in de juistheid van de door certificaathouders aangeleverde bewijslast ten aanzien van het resultaat van het uitgevoerde bouwproces. Het gaat namelijk niet alleen om een correcte verwerking van het product, maar ook om het correct invullen van projectspecifieke eisen.

Tekst: Frank de Groot
Beeld: Shutterstock

Metsel

Onder de Wkb wordt gesproken over de ‘as-built-kwaliteit’. Dat is de daadwerkelijke kwaliteit van een gebouw bij oplevering. Een kwaliteitsborger controleert die ‘as-built-kwaliteit’ en geeft een verklaring af aan het bevoegd gezag dat er een gerechtvaardigd vertrouwen is dat het gebouw aan de bouwregelgeving voldoet. Om een uitspraak te kunnen doen over ‘as-built-kwaliteit’ is – naast fysieke controle – een stapel kwaliteitsverklaringen van certificaathouders niet voldoende. Dat is een complex verhaal. Kwaliteitsregelingen voor producten richten zich veelal op het aantoonbaar beheersen van de risico’s van het productieproces in de fabriek. Er bestaan daarnaast kwaliteitsregelingen voor bouwprocessen. Want de uiteindelijke kwaliteit wordt ook bepaald door het aantoonbaar beheersen van de risico’s van het toepassingsproces op de bouwplaats. Simpel gezegd: een goed product dat slecht wordt gemonteerd, functioneert alsnog onvoldoende.

Maar dan ben je er nog niet. Bij het monteren van een bouwproduct moet je rekening houden met het bouwkundig kader. Dat is op ieder project weer anders. De kwaliteitsborger wil van zíjn bouwproject een hard bewijs dat dat goed is gegaan: de ‘as-built-kwaliteit’. Krijgt hij dat bewijs niet aangeleverd, dan verzamelt hij het zelf bij zijn fysieke controle.

Wkb-prestatieladder

De KOMO Wkb-prestatieladder introduceert een methodiek om kwaliteitsregelingen te waarderen als risicobeheersmaatregel in het kader van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Binnen die Wkb-prestatieladder bereikt een kwaliteitsregeling alleen de hoogste trede als binnen die regeling:

  • de risico’s van het productieproces in de fabriek aantoonbaar zijn beheerst,
  • de risico’s van het toepassingsproces op de bouwplaats aantoonbaar zijn beheerst,
  • én de as-built-kwaliteit op projectniveau aangetoond wordt richting de opdrachtgever.

Veel kwaliteitsregelingen leunen zwaar op één van de twee risicobeheersingen (product of proces). Alleen als zowel aan de voorwaarden voor de toegepaste producten als aan de voorwaarden voor het bouwproces is voldaan én aantoonbaar rekening is gehouden met het bouwkundig kader op projectniveau, is de hoogste trede haalbaar. Die waardering wordt vastgesteld door een onafhankelijke commissie. Deze rapporteert objectief, geeft het resultaat weer in het schema van de Wbk-prestatieladder en geeft verbeteringsmogelijkheden aan voor de kwaliteitsregeling. Deze beoordeling is openbaar te zien via een open platform.

Wkb-procescertificaat

Het bereiken van de hoogste trede op de Wkb-prestatieladder geeft maximaal vertrouwen waar onafhankelijke certificatie voor staat en geeft dus de beste reductie van de risico-inschatting door de kwaliteitsborger. De kwaliteitsborger kan zo – met vertrouwen – zijn borgingsinspanning beperken. Hij heeft daarmee voor zijn project een hard bewijs van de daadwerkelijk geleverde bouwkwaliteit, de as-built-kwaliteit. Daartoe introduceert KOMO het KOMO-Wkb-procescertificaat (KOMO-procescertificaat met as-built-label).

Samenvattend geeft een KOMO-procescertificaat vertrouwen in de kwaliteit van het gerealiseerde eindresultaat en de interne kwaliteitsborging daaromtrent door de certificaathouder. Een KOMO-Wkb-procescertificaat geeft daarbovenop vertrouwen in de juistheid van de door de certificaathouder aangeleverde bewijslast ten aanzien van die kwaliteit en het rekening houden met het bouwkundig kader op projectniveau.

Wilt u uw KOMO-procescertificaat opwaarderen naar een KOMO-Wkb-procescertificatie? Neem dan contact op met de u bekende certificatie-instelling waarmee KOMO een licentieovereenkomst heeft.

KOMO
www.komo.nl