Een circulair systeem creëren voor de bouwsector

Artikel delen

De gebouwde omgeving is een primaire consument van cement, aluminium, staal en plastic, vier van de vijf materialen die verantwoordelijk zijn voor 55% van de wereldwijde industriële koolstofemissies. De bouwsector moet deze uitstoot terugdringen door de principes van een circulaire economie te omarmen. Voor een echt circulair systeem in de gebouwde omgeving zijn er wereldwijd veel uitstekende kernvoorwaarden, zoals in onderstaand schema te zien is. Al deze voorwaarden zijn belangrijk, maar sommige zijn primaire factoren die de basis vormen voor het bereiken van andere. Het is belangrijk dat de sector dit onderkent, om gezamenlijk te begrijpen waar de inspanningen op moeten worden gericht. 

Om een ​​netto zero-transitie te realiseren, zal het aanbod van en de toegang tot ‘circulair materiaal’ wereldwijd moeten worden versterkt. We definiëren circulair materiaal als materiaal dat vooraf is gebruikt, koolstofarm of/zonder koolstof, recyclebaar of gerecycled is. Daarnaast is het ook belangrijk dat de onderstaande acties genomen worden, ze zullen namelijk veel impact hebben in de bouwsector.

Bied nieuwe systemen aan

circulair websysteemIndustrie en overheid moeten samen zorgen voor informatie- en beheerinfrastructuur om de inzameling en consolidatie van lokaal gebruikte materialen te stroomlijnen. Ze moeten een centraal en betrouwbaar aanbod creëren om te voldoen aan de vraag naar bouw in snelgroeiende regio’s. Bouwafval moet altijd worden omgeleid van stortplaatsen naar deze centrale opslagplaatsen.

Identificeer alternatieven

De industrie moet, in samenwerking met de overheid en onderzoekers, identificeren welke duurzame alternatieve materialen beschikbaar zijn om een ​​gebouw te bouwen, en vervolgens de levering van dergelijke materialen consistent schalen over de belangrijkste groeimarkten in de bouw. Dit is essentieel om ontwerpers in staat te stellen alternatieve materialen te adopteren en te selecteren.

Bied nieuwe vaardigheden aan

De industrie moet nieuwe vaardigheden en diensten aanbieden om vooraf gebruikte materialen te evalueren en kwaliteitsborging te bieden.

Vergroot het kostenconcurrentievermogen

Beleidsmakers en regelgevers moeten nieuwe vormen van koolstofarm bouwmateriaal ondersteunen met stimulansen en ondersteunende regelgeving, zodat ze financieel kunnen concurreren met goedkoper standaard nieuw materiaal.

Update standaarden en codes

Om de vraag te vergroten en een toename van het aanbod te rechtvaardigen, moeten de overheid en grote industriële instanties samenwerken met de particuliere sector en onderzoekers om de acceptatie en goedkeuring van standaarden en codes te versnellen die het gebruik van alternatieve materialen in gebouwde gebouwen ondersteunen.

Maximaliseer hergebruik

Het beheer van bouw- en sloopafval moet wereldwijd worden hervormd om het hergebruik en de berging van bestaande componenten en materialen te maximaliseren. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden met de deurklinken uit het oude gebouw. Als ze er nog mooi uitzien en goed functioneren, kunnen ze ook in het nieuwe pand gebruikt worden.

Actie ondernemen op de bovenstaande punten vereist een reeks inspanningen: een regelgevende impuls om innovatie te stimuleren; beter beheer van materialen en afval; nieuwe vaardigheden; bedrijfsmodellen; en diensten uit de particuliere sector. Deze vereisen allemaal meer samenwerking en afstemming tussen de publieke, private, onderzoeks- en academische instellingen. Alleen hierdoor kan de bouwindustrie circulair gaan werken, waarbij de bovenstaande stappen dus van groot belang zullen zijn.