Afbrandscenario

Artikel delen

Ik hoor of lees nog regelmatig dat er gebouweigenaren zijn die denken dat de kans dat hun gebouw tot de grond toe afbrandt zeer klein is. De reden? Het gebouw voldoet toch aan het Bouwbesluit? Dat is één van de grote misvattingen in de bouw. De brandeisen in het Bouwbesluit zijn er op gericht dat gebruikers van een gebouw bij brand veilig kunnen vluchten naar buiten. Maar het gebouw kan daarna alsnog onbruikbaar worden door de brand, indien de brandweer deze niet tijdig onder controle krijgt. Het is wel zo dat het Bouwbesluit toeziet op beperking van brandschade bij belendende panden.

Groot probleem bij het volledig afbranden van bedrijfsgebouwen is dat meer dan de helft van de bedrijven die door een grote brand getroffen worden, binnen drie jaar failliet gaat. Verzekeraars zitten ook niet te wachten op grote claims, dus die willen natuurlijk de kans op grote brandschade zoveel mogelijk beperken. Ik denk dat veel verzekeraars dan ook niet blij zijn met de beperkte eisen in het Bouwbesluit. Maar goed, onze regelgeving is er nu eenmaal op gericht dat een bouwwerk geen gevaar mag opleveren voor bewoners, gebruikers en omgeving. Daarom staan er in het Bouwbesluit voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Maar de beperking van schade is geen doel van het Bouwbesluit.

In het buitenland wordt er wel wat vreemd gekeken naar onze regelgeving. Daar hebben verzekeraars vaak een veel grotere invloed op gebouwprestaties. In Nederland verwacht ik dat die invloed ook steeds meer gaat toenemen. Er zijn nu al verzekeraars die gebouweigenaren bijvoorbeeld verbieden zonnepanelen op een brandgevaarlijk dak te plaatsen. Of je premie gaat omhoog als je brandgevaarlijke materialen toepast. Die zijn dan vaak zo afgeschermd met onbrandbaar plaatmateriaal of coatings, dat veilig vluchten mogelijk is. Maar als de brand dan alsnog die materialen bereikt, is het gebouw zo goed als verloren. ‘Voor schadebeperking en het borgen van de bedrijfscontinuïteit is het Bouwbesluit een slechte gids. Dat moeten we ons goed realiseren’, schrijft Jos Lichtenberg in het artikel ‘De waarde van brandveiligheid’ in uitgave 6. Hij pleit voor een grotere risicoreductie bij het ontwerpen van gebouwen. Die extra kosten win je later altijd terug. Want een afgebrand gebouw wil niemand meemaken.

Ing. Frank de Groot
Hoofdredacteur BouwTotaal