BENG

Artikel delen

Dat was even schrikken op het congres ‘Energieprestatie 2.0’ dat op 20 november door NEN en ministerie BZK werd georganiseerd. Het congres was vooral bedoeld om de nieuwe bepalingsmethode energieprestatie NTA 8800 te presenteren. Dat is de nieuwe bepalingsmethode voor de BENG-indicatoren die vanaf 1 januari 2020 gaan gelden voor nieuwbouw. Nee, die BENG-indicatoren staan niet in NTA 8800, zoals sommigen denken.

. Het is alleen de rekenmethodiek om die BENG-indicatoren uit te rekenen. Na twintig jaar nemen we afscheid van de energieprestatiecoëfficiënt (EPC). In plaats daarvan berekenen we de hoeveelheid energie die een gebouw nodig heeft voor verwarming en koeling, uitgedrukt in ‘thermische’ kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar: BENG 1. Maar we moeten ook een BENG 2 uitrekenen: dat is de hoeveelheid fossiele brandstof in kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar die nodig is voor verwarming, koeling, warm water en installaties. En help, er is ook nog een BENG 3 waaraan we moeten voldoen: het percentage (in procenten) hernieuwbare energie van het totale energiegebruik. Al die drie BENG-indicatoren moeten aan een eis voldoen, die in het Bouwbesluit komt te staan.
De hoogte van die drie BENG-indicatoren is in 2015 voorlopig geschat voor alle gebouwtypen. Zo zou het primair energiegebruik van nieuwe woningen volgens de voorgenomen eisen niet hoger zijn dan 25 kWh per m2 per jaar, het primair fossiel energiegebruik maximaal 25 kWh per m2 per jaar en het aandeel hernieuwbare energie minimaal 50%. De schrik was groot toen BZK op het congres de nieuwe voorgenomen BENG-eisen liet zien. Bijvoorbeeld voor woningbouw waren die ineens afgezwakt naar achtereenvolgens (BENG 1, 2 en 3) 70 kWh/m2, 50 kWh/m2 en 40%. Ogenschijnlijk dus veel minder streng. Het gevolg: veel boze reacties in de diverse media en zelfs Kamervragen. Maar in deze BouwTotaal leggen we uit waarom de BENG-indicatoren zijn aangepast. Persoonlijk dreigt er volgens mij wel een gemiste kans om woningen zwaarder te gaan isoleren, volgens de trias energetica. Maar de soep wordt nu ook weer niet zo heet gegeten als die lijkt te zijn opgediend.