Circulariteit

Artikel delen

“Toen ik hier ooit mee begon waren we een stel wappies dat hun kop boven het maaiveld uitstak. Ik ben daarom zo blij dat circulariteit steeds meer gemeengoed wordt”, zegt Dick van Veelen, directeur van MEIJS Ingenieurs & Uitvoering in dit blad. Als je pakweg vijftien jaar geleden over circulair bouwen sprak, werd er direct naar je sokken gekeken. Hoe anders is dit nu!

Ik verwacht dat in de toekomst circulariteit zelfs onderdeel wordt van de bouw- en regelgeving. Aanvullend kunnen gemeenten straks onder de nieuwe Omgevingswet in Omgevingsplannen – de opvolger van de bestemmingsplannen – aangeven dat het op bepaalde plaatsen wel wat duurzamer mag dan de regelgeving voorschrijft.

Circulariteit heeft invloed op het hele bouwproces. In het ontwerp moet al nagedacht worden over losmaakbaarheid en mogelijkheden tot hergebruik of recycling. Dat vraag een totaal andere benadering van het ontwerpproces. In de uitvoering zullen ook bouwbedrijven moeten nadenken over de wijze van monteren. Maar er komen meer aspecten naar voren. Wat is de restwaarde van al die demontabele onderdelen van mijn gebouw, die in een materiaalpaspoort zijn vastgelegd? Wie alles goed heeft gedocumenteerd ziet dat zijn gebouw na de economische levensduur nog veel restwaarde heeft, die je op de balans kan zetten.

Vervolgens komt de uitdaging om materialen en producten her te gebruiken. Wat zijn bijvoorbeeld hun constructieve eigenschappen? Hoe staat het met de overige materiaaleigenschappen en onderhoudsbehoefte? Hoe lang kan het nog mee? Is er opnieuw certificatie nodig om een circulair product toe te mogen passen. Hoe gaat de kwaliteitsborger daar straks mee om, onder de Wkb? Hetzelfde geldt voor recycling, waarbij een materiaal of bouwdeel wordt verwerkt tot nieuwe grondstof. Wat zijn de kwaliteiten van deze ‘secundaire’ grondstof ten opzichte van ‘primaire’ grondstof?

Kozijnen

Circulariteit is ook belangrijk bij kozijnen, ramen en deuren, waar in deze uitgave extra aandacht aan wordt besteed. Voor aluminium kozijnen geldt dat meer dan 95% van al het bouwaluminium gerecycled wordt en dit percentage groeit nog steeds. Omsmelten aan het eind van een levenscyclus kost slechts 5% van de energie die nodig is voor het produceren van aluminium uit bauxiet. Kunststof kozijnen zijn ook volledig te recyclen. Het VKG-recyclesysteem verwerkt nu ongeveer 75% van alle oude kunststof kozijnen. Het recyclingproces is zelfs tien keer te herhalen, zonder kwaliteitsverlies. En ook houten kozijnen zijn herbruikbaar, vooral ook doordat hout eenvoudig is te bewerken. Volop mogelijkheden dus om kozijnen, ramen en deuren milieuverantwoord toe te passen. Kortom: we staan voor nieuwe uitdagingen en dat maakt de bouw nu juist zo mooi!

Ing. Frank de Groot
Hoofdredacteur BouwTotaal