Prefabricage heeft de toekomst

Artikel delen

Rekening houdend met de sloop van 12.000 tot 13.000 woningen per jaar, moeten er volgens de Nationale woonagenda tot 2025 zo’n 700.000 woningen worden bijgebouwd. Dat komt neer op 75.000 nieuwbouwwoningen per jaar.

Het kabinet heeft daarnaast met het nationale Klimaatakkoord vastgelegd dat we in 2030 de uitstoot van broeikasgassen in Nederland met 49 % moeten hebben teruggebracht, ten opzichte van 1990. In 2050 moeten we zelfs klimaatneutraal zijn. Om de klimaatdoelen voor 2030 te halen, moeten we gestaag het tempo van de verduurzaming opvoeren tot meer dan 50.000 bestaande woningen per jaar in 2021. En vóór 2030 moeten we al in een ritme van 200.000 per jaar zitten.
Het zal duidelijk zijn: we moeten massaal woningen bouwen en bestaande woningen verduurzamen. Dat is op zich al een uitdaging, maar helemaal wanneer we bedenken dat er een steeds groter gebrek aan vakmensen is. Een groot deel van de oplossing ligt bij industrieel bouwen; complete bouwdelen in de fabriek prefabriceren en op de bouwplaats assembleren. Daarmee slaan we meerdere vliegen in één klap. De bouwsnelheid gaat niet alleen omhoog, maar de faalkosten kunnen ook omlaag en we maken de bouw aantrekkelijker voor jongeren. In de fabriek kan immers onder geconditioneerde omstandigheden worden gewerkt en robotisering rukt op. De bouwplaats wordt daarnaast een geavanceerde assemblagefabriek. Bij woningbouw en de bouw van niet al te grote utiliteitsgebouwen (kantoorgebouwen, scholen, winkels. sportaccomodaties, et cetera) kunnen we wellicht zelfs wel tijdelijk een assemblagehal plaatsen, waardoor de assembleurs en bouwdelen tijdens de montage beschermd zijn tegen weer en wind.
Wie alles wil weten over wat ons te wachten staat op het gebied van industrieel bouwen adviseer ik de nieuwe vakbeurs PREFAB in de Brabanthallen in ’s Hertogenbosch te bezoeken. Wij besteden in deze uitgave ruim aandacht aan deze vakbeurs en de laatste ontwikkelingen op het gebied van industrieel bouwen. Want prefabricage heeft de toekomst! Nou nog hopen dat de stikstofproblematiek geen verlammend effect op onze bouwproductie gaat krijgen…