BouwTotaal (Nederlandse Handelsuitgaven B.V.) Winactie/Giveaway Algemene Voorwaarden

 1. Hoe deel te nemen:

  • Deelnemers kunnen deelnemen door zich in te schrijven voor de BouwTotaal nieuwsbrief.
  • Elke deelnemer mag slechts één keer deelnemen.
 2. Prijzen:

  • De prijzen worden vermeld op de aankondiging van de winactie/giveaway.
  • De prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld of andere goederen/diensten.
 3. Winnaarsselectie:

  • De winnaars worden willekeurig geselecteerd uit alle in aanmerking komende deelnemers.
  • De winnaars worden binnen 1 week na de einddatum van de winactie/giveaway bekendgemaakt op social media en via een persoonlijke mail.
 4. Notificatie van winnaars:

  • De winnaars worden gecontacteerd via email, en moeten binnen 2 weken reageren om hun prijs te claimen.
  • Als een winnaar niet binnen de aangegeven termijn reageert, behouden wij ons het recht voor om een andere winnaar te selecteren.
 5. Verzending van prijzen:

  • Prijzen worden verzonden naar het door de winnaar opgegeven adres, welke wordt opgegeven na het contact via de mail.
  • Wij zijn niet verantwoordelijk voor verloren of beschadigde prijzen tijdens het verzendproces.
 6. Gebruik van gegevens:

  • Door deel te nemen aan de winactie/giveaway stemmen deelnemers ermee in dat hun naam en/of gebruikersnaam en andere inzendingen worden gebruikt voor promotionele doeleinden.
 7. Wijzigingen en annulering:

  • Wij behouden ons het recht voor om de winactie/giveaway op elk moment te wijzigen, op te schorten of te annuleren om welke reden dan ook.
 8. Aansprakelijkheid:

  • Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade, verlies of letsel als gevolg van deelname aan de winactie/giveaway of als gevolg van het gebruik van de prijs.
 9. Toepasselijk recht:

  • Deze algemene voorwaarden worden beheerst door de wetten van Nederland, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.

Door deel te nemen aan de winactie/giveaway, stemt elke deelnemer in met deze algemene voorwaarden.