Alles aan gelegen dat EIB ongelijk krijgt!

Artikel delen

Toen het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) vrijdagochtend 3 april aankondigde dat de Nederlandse bouwsector voor de derde keer in 12 jaar tijd in een crisis dreigt te belanden, kreeg ik van verschillende kanten reacties hierop. Wat doet het EIB nou? Taco van Hoek praat onze sector de put in. Ik begrijp deze reacties, en ben ervan overtuigd dat we met de juiste maatregelen deze crisis af kunnen wenden voor de bouw- en infrasector. Er is mij daarom alles aan gelegen om met bouwers en opdrachtgevers te laten zien dat we samen veilig door de crisis heen kunnen werken!

Want na een periode die vanaf mei vorig jaar in het teken stond van stikstof en PFAS, weet ik dat jullie de gevolgen van de coronacrisis kunnen missen als kiespijn. En dan waarschuwt het EIB ons ook nog voor een negatief scenario als we niets doen. Maar we gaan natuurlijk niet achterover leunen. Ik ga tot het uiterste om te laten zien dat het EIB ongelijk krijgt. Juist nu kunnen we als branchevereniging het verschil maken. Ik heb daarom doorlopend, via videoconferenties, contact met bewindslieden die betrokken zijn bij de bestrijding van het coronavirus. Bij hen merk ik de intentie om onze branche aan de gang te houden. In deze constructieve gesprekken gaat het vooral over hoe we de sector veilig aan het werk houden en de liquiditeitspositie van onze achterban niet verder onder druk zetten.

Daarnaast blijven we met gemeenten, provincies en waterschappen in gesprek om de vergunningverlening door te laten gaan. Onder meer Den Haag, Amsterdam, Nijmegen en de provincie Noord-Holland reageerden al heel positief op onze oproep.

Maar ook onze achterban laat zich van z’n beste kant zien. In deze lastige tijd tonen zij creativiteit, flexibiliteit en veerkracht! Bouwers werken op 1,5 meter in vaste teams met verschillende gekleurde polsbandjes. Ze komen op de fiets of motor naar de bouwplaats of er worden extra auto’s geregeld, omdat we niet meer met z’n allen in een busje kunnen. Ik ben trots op de bouwers van Nederland die blijven doorwerken met het protocol ‘Samen veilig doorwerken’, dat we samen met het Rijk en de installatiesector vaststelden.

Juist nu hebben we behoefte aan een groots en ambitieus ‘Deltaplan’ voor de Nederlandse economie. Een plan met gerichte investeringen in belangrijke ambities van het kabinet op het gebied van woningbouw, bereikbaarheid en duurzaamheid. Deze investeringen kunnen zorgen voor tienduizenden extra huizen, verduurzaming van de woningvoorraad en de infrastructuur die daar bij hoort. Grote publieke opdrachtgevers als Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf, maar ook woningbouwcorporaties kunnen hierin het voortouw nemen. Wat mij betreft vallen hier ook maatregelen onder om private investeringen aantrekkelijk te maken. Met deze investeringen zal de Nederlandse economie het snelst uit het dal komen.

Want alleen samen kunnen we de gevolgen van het coronavirus zo veel mogelijk indammen. Blijf vooral gezond en let goed op elkaar!