Bespottelijk

Artikel delen

We worstelen nu reeds enorm met ‘van het gas los’ en de overgang naar wind- en zonne-energie. Er wordt grootschalig tegengestribbeld. Hoe houden panelen hun rendement? Hoe lang gaan ze mee? Wil de brandweer bij een brand wel blussen? Vormen de panelen zelf geen brandgevaar? Verdien ik het wel terug? Gaat er bij de productie niet meer energie in dan er ooit uit komt? En hoe moet dat met die grote turbines in het landschap? Horizonvervuiling toch?

Wist u dat de eerste taxi’s in Amsterdam in 1905 elektrisch werden aangedreven? Om een of andere reden, hebben we toen al snel toch voor brandstof gekozen als energiebron. Maar we hadden dus ook zomaar voor elektrische energie kunnen kiezen! Wie weet hadden wij daarmee ons land dermate geëlektrificeerd dat we logischerwijze ook elektrisch waren gaan verwarmen en koken. Niet zo’n merkwaardige gedachte. In veel landen is ook vandaag elektrisch verwarmen de standaard. Wellicht was een negatief bijeffect geweest dat we een fors aandeel nucleaire energie zouden consumeren. Maar het is ook waarschijnlijk dat duurzame bronnen als wind en zon zich veel eerder en sneller zouden hebben ontwikkeld.

Draai het eens om: Stel je voor dat we in Nederland al meer dan 100 jaar all-electric zouden zijn. Dat we goed op weg zouden zijn om nucleair te vervangen door wind en zon. En stel dat er dan iemand zou opstaan met het idee om gas aan te gaan boren omdat je daarmee verwarmingen kunt voeden en omdat je daarmee ook auto’s kunt laten rijden. We zouden dat een bespottelijk idee vinden. Hoe haal je het in je hoofd om een hoog explosief mengsel naar boven te halen en te vervoeren naar grootschalig te bouwen tankstations om de nieuwe brandstof te verdelen, terwijl we nu onze auto’s bij elke lantaarnpaal kunnen opladen. Hoe zit het met omwonenden en hoe transporteer je dat gevaarlijk spul? En hebben we dan allemaal een tank super brandbaar materiaal aan boord? En hoe lang gaat zo’n verbrandingsmotor dan wel mee? En waar verberg je zo’n motor met tank en wat doen we met stinkende uitlaatgassen en al dat onderhoud? En hoe doen we dat thuis? Met een ketel en een netwerk van buizen door het land? Hou op, dat is toch super gevaarlijk? En hoe zit het met de bodem? Je kunt toch niet iets uit de bodem halen en dan denken dat dat niet ooit gaat verzakken? En de kosten? Wie betaalt die hobby eigenlijk? De belastingbetaler natuurlijk.

Nogmaals, een werkelijk bespottelijk idee.