Bestaande bouw

Artikel delen

Zodra u de sleutel krijgt van uw nieuwe pand of woning, behoort uw kostbare bezit tot de ‘bestaande bouw’. Nog niets aan de hand, want als u de sleutels krijgt uitgereikt van uw nieuwe auto, dan is die gelijk al een paar duizend euro minder waard. Nee, in goede economische tijden neemt de waarde van uw ‘stenen’ bezit, alleen maar toe. Maar tegelijkertijd worden er vanuit het Bouwbesluit nog nauwelijks eisen gesteld aan bestaande bouw. Het Bouwbesluit stelt bijvoorbeeld geen geluids-, energie- en milieuprestatie-eisen aan bestaande bouw en andere eisen liggen op een lager niveau. Alleen bij verbouw geldt het rechtens verkregen niveau: dat is het kwaliteitsniveau dat bij een rechtmatig gebouwd gebouw (dus volgens de eisen van de tijdens de bouw geldende bouwregelgeving) feitelijk aanwezig is, voordat de verbouwing wordt uitgevoerd. Dit niveau is naar onderen begrensd door het niveau van bestaande bouw en naar boven door het niveau voor nieuwbouw. Kort gezegd: als u gaat verbouwen, dan mag de kwaliteit van een gebouw niet minder worden!

Tot zover deze spoedcursus regelgeving. Wat mij dus erg verbaasd is dat er bij verbouw of transformatie geen strengere eisen gelden voor bijvoorbeeld de energie- en milieuprestatie. In 2050 moet Nederland energieneutraal zijn. Het Bouwbesluit eist een technische levensduur van minimaal 50 jaar. Dat betekent dat alles dat we nu bouwen in 2050 energieneutraal moet zijn. Maar zelfs de huidige eisen voor nieuwbouw gaan niet uit van energieneutraal (EPC≤0,4) en de toekomstige BENG-eisen ook nog niet (ongeveer EPC≤ 0,2). Voor bestaande bouw is het helemaal droevig. We duwen er een beetje isolatie in en we denken er weer dertig jaar tegen te kunnen. Niet dus: want straks voldoet het gebouw weer niet en moeten we weer aanvullend isoleren. Waarom dan niet in één keer naar een Rc-waarde van pakweg 8 tot 10 m2K/W. Want dan praten we pas over ‘energieneutraal’ (ook zo’n rot woord: wat is eigenlijk energieneutraal?). Wellicht beter om over Passiefhuisniveau te praten: een combinatie van zeer energiezuinig en comfortabel. Er is nog een wereld te winnen!

Ing. Frank de Groot
Hoofdredacteur BouwTotaal