Bewust Veilig, Iedere Dag

Artikel delen

Jaarlijks gebeuren er teveel ongelukken in de bouw- en infrasector. We staan helaas nog steeds in de top 3 van meest onveilige sectoren. U zult het met me eens zijn: dat kan niet meer, dat willen we niet meer en dat accepteren we niet meer.

Het werk in onze sector is erg dynamisch en kent veel veiligheidsrisico’s. Voorschriften en beschermingsmaatregelen zijn er genoeg. We weten dat we moeten oppassen en toch gebeuren er iedere dag vele (bijna) ongelukken. Dan rijst de vraag: ‘Hoe bewust zijn we ons van de risico’s?’ En hoe bewust handelen we er echt naar? Onze ambitie is simpel: een veilige sector waar iedereen die de bouwplaats betreedt, ook gezond en veilig weer weggaat. Samen zijn we hier verantwoordelijk voor. En samen moeten we hieraan werken.

Misschien doet u er al alles aan om ongelukken en daarmee (ernstig) letsel te voorkomen. De cijfers laten echter nog steeds teveel ongelukken zien. Dus wat staat ons te doen? Werknemers kunnen we meer bewust maken van de complexiteit van hun werkomgeving en de daarbij horende risico’s. Opdat zij zich aan de voorschriften houden, opdat ze veilig handelen, opdat ze op elkaar letten. Werkgevers moeten ook zorgen voor een open cultuur. Een cultuur waarin het normaal is om incidenten te melden, onveilige situaties bespreekbaar te maken en samen te zoeken naar goede oplossingen.

Met de campagne Bewust Veilig, Iedere Dag willen we de werkgevers in de bouw- en infrasector daarbij helpen. Helpen om veiligheid op de kaart te zetten en er echt naar te handelen. Met als resultaat: minder ongelukken, minder letsel en minder verdriet. En dat betekent voor werkgevers ook minder verzuim. Op maandag 8 oktober is daarom de campagne Bewust Veilig, Iedere Dag gestart. En in die week stonden we iedere dag stil bij een ander aspect van veiligheid. Zo lanceerden we op maandag het platform www.bewustveiligiederedag.nl. Dat is een handig startpunt voor al uw veiligheidsvraagstukken. Werkgevers vinden er veel informatie en handige tools voor het eigen veiligheidsbeleid. Onder andere materiaal om in het eigen bedrijf te gebruiken zoals posters en stickers.
En op woensdag lanceerden we de life saving rules, wat de ondernemers helpt om met hun medewerkers het gesprek aan te gaan over de veilige of onveilige situaties, om zo de bewustwording te helpen vergroten. Natuurlijk blijft het niet bij die week. De komende tijd zullen we steeds uw aandacht vragen voor meer veiligheid op de bouwplaats en andere werklocaties. En uiteraard krijgt de landelijke dag ‘Bewust Veilig’ ook in 2019 weer navolging; op de derde woensdag van maart 2019 staan we weer met elkaar stil bij ieders veiligheid op de werkvloer.

Laten we samen werk maken van veiligheid. Laten we samen de smet van een onveilige sector wegpoetsen. Laten we samen veel persoonlijk leed voorkomen. Samen zijn we bewust veilig, iedere dag. U toch ook?