Bewust Veilig, iedere dag

Artikel delen

De bouw heeft de twijfelachtige eer om steevast hoog te eindigen in het lijstje van gevaarlijke sectoren om in te werken. In 2017 waren er helaas 20 dodelijke ongevallen op bouwplaatsen te betreuren. De impact van een ongeval is altijd enorm. Op de nabestaanden, op de omgeving, op de collega’s en op de werkgevers.

Onze medewerkers zijn het grootste kapitaal, zeker in een sector waar veel familiebedrijven zijn en vaak ook verschillende generaties bij hetzelfde bedrijf werken. We moeten nooit vergeten dat dit geen discussie is over statistieken, maar dat dit gaat over mensen van vlees en bloed.

Het aantal dodelijke ongevallen in de bouw is voor ondernemers een enorme zorg. Daarom zetten we, onder andere met de Taskforce Veiligheid in de bouw, vol in op veilig en gezond werken. Want iedereen moet aan het einde van de dag weer gezond naar huis. En daar werken we hard aan.
Jaarlijks, op de derde vrijdag in maart, organiseert Bouwend Nederland sámen met ketenpartners zoals Uneto-VNI, een dag waarop het werk stilgelegd wordt, en we met elkaar Bewust Veilig zijn. Afgelopen 16 maart stonden daarom ruim 58.000 medewerkers in de bouw-, infra- en installatiesector, verspreid over ruim 4300 bouwlocaties met elkaar stil bij veiligheid. En omdat veiligheid een lange adem vraagt, starten we op korte termijn met een doorlopende campagne, ‘Bewust Veilig, iedere dag’, met het doel om de medewerkers op bouwplaatsen elke dag en op elk moment bewust te maken van de urgentie van veilig werken.

Want twintig doden, dat zijn er veel te veel. Maar ook vijf of zes, dat zijn er ook veel te veel. We streven naar 0 ongevallen en 0 doden. ‘Een ongeluk zit in een klein hoekje’? Dat vind ik onacceptabel! We moeten met elkaar zorgen voor een veilige werkomgeving. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor een veilige, schone en gezonde werklocatie, maar vervolgens is iedereen verantwoordelijk voor de veiligheid. Er zijn daarover afspraken op de bouwplaats, regels om de veiligheid te verhogen, PBM’s die beschikbaar -en verplicht!- zijn en deze blijven allemaal nodig. Maar we moeten vooral toe naar de situatie waarin de medewerkers elkaar én leidinggevenden ook corrigeren op mogelijke onveilige situaties. Medewerkers hebben niet alleen het recht, maar ook de morele plicht om het werk neer te leggen wanneer de situatie onveilig of onwerkbaar is. We moeten naar de situatie toe waarin dát de normale gang van zaken is.