Bewust Veilig

Artikel delen

Werk je bewust veilig? Hoe vaak is de waan van de dag niet leidend bij het maken van keuzes? Er staat een enorme tijdsdruk op een project en je komt handjes te kort. Dus dan laten we die leuning aan de dakrand maar even achterwege, want ik let wel goed op. Of we laten bij de rolsteiger die ene schoor maar even weg, want dat ding blijft toch wel staan. En die grote sparing in de verdiepingsvloer: ja, hallo, die ziet toch iedereen? En zo kan ik nog wel even doorgaan. Niets menselijks is ons vreemd, maar ik neem aan dat je ouders, partner en eventuele kinderen toch vurig hopen dat je ‘s avonds weer gezond thuiskomt? Want ja, het is altijd de ander die iets overkomt en nooit jezelf.

De kans op onveilige situaties neemt de komende tijd nog verder toe door de instroom van werknemers die de Nederlandse taal niet goed machtig zijn. En die wellicht vanuit hun thuisland een heel andere visie op veilig werken hebben. Ik vind het dan ook belangrijk dat Bouwend Nederland, Techniek Nederland, OnderhoudNL en Aannemersfederatie Nederland op 29 maart 2023 voor het zevende jaar op rij de Bewust Veilig-dag organiseren.

Tijdens de Bewust Veilig-dag 2023 zullen bedrijven in de sector op hun eigen manier aandacht besteden aan veilig en gezond werken. Het is dus geen activiteiten dag op één locatie. Nee, bedrijven doen dit zelf. Ieder deelnemend bedrijf bepaalt zelf hoe zij deze dag inrichten en welke activiteiten zij organiseren. De brancheorganisaties leveren ondersteunende middelen en inspiratie, maar de invulling van de dag is aan de bedrijven zelf. Er hebben zich op moment van schrijven al ruim 425 bedrijven aangemeld! Grote kans dus dat je zelf ook kan deelnemen aan een veiligheidsprogramma.

De komende tijd op BouwTotaal volop aandacht voor de Bewust Veilig-dag. Een ander thema is ‘Daken’. Dan denk je natuurlijk eerst aan dakinnovaties, zoals groene daken, circulaire daken en daken die worden gebruikt om energie op te wekken. Maar werken op daken, is ook werken op hoogte. Kom je toch weer op het veiligheidsaspect. Zo vonden er in anderhalf jaar tijd meer dan 40 ongevallen plaats bij installatie van zonnepanelen. En de afgelopen drie jaar waren er vier met een dodelijke afloop. Installateurs nemen blijkbaar onvoldoende maatregelen om veilig te werken. Het kan daarom niet vaak genoeg worden gezegd: werk veilig of werk niet!