BouwTotaal leidt tot Kamervragen

Artikel delen

Het artikel ‘Bouwkundige erfenis van Grenfell’ van prof. dr. ir. Jos Lichtenberug in BouwTotaal nummer 5, 2018, heeft mede tot Kamervragen geleid. SP kamerlid Beckerman vroeg op 30 augustus aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar de lessen die Nederland heeft getrokken, ruim een jaar na de brand in de Londense Grenfell Tower.

Het artikel in BouwTotaal leidde tot de volgende vragen:

Vraag 7
Bent u bereid een aanscherping of zelfs verbod op brandbare materialen te overwegen gezien het feit dat we ons nationale woningbouwprogramma opvoeren naar 75.000 woningen per jaar en dat veel van deze woningen binnenstedelijk en meerlaagse woningbouw zijn? Deelt u de mening dat de noodzaak nog groter is, nu we vanuit de klimaatdoelstellingen grootschalig woningen en gebouwen gaan inpakken en daarmee veilige woongebouwen dreigen onveilig te maken?

Vraag 11
Hoe beoordeelt u de uitspraak van emeritus hoogleraar Lichtenberg, die stelt dat er ‘twijfel is of de in de norm voorgeschreven klasse B voor materialen wel onder alle omstandigheden voldoet’, omdat ‘Grenfell laat zien dat het aanwezige PIR (Polyisocyanuraat) weliswaar niet was opgebrand, maar wel overduidelijk actief heeft meegedaan en dus per saldo ook voeding aan de brand heeft gegeven’?

Vraag 12
In hoeverre is een luchtspouw met twee klasse B materialen tegenover elkaar liggend wel veilig, omdat beide materialen elkaar in een spouw met veel zuurstofaanvoer kunnen activeren?

Vraag 13
Deelt u de mening van Lichtenberg dat om te voldoen aan het wettelijke minimum bij geventileerde gevels in woongebouwen hoger dan 13 meter voor beplating en isolatie alleen A+A (onbrandbaar) zekerheid biedt?

Een greep uit de overige vragen:

Vraag 1. Welke lessen hebben wij in Nederland getrokken van de brand in de Londense Grenfell Tower op 14 juni 2017?
Vraag 4. Hoe beoordeelt u het feit dat het programma ZEMBLA in haar uitzending van 23 mei 2018 enkele casussen toonde van gebouwen die niet of onvoldoende brandveilig zijn? Sluit u uit dat er meer gebouwen brandonveilig zijn?
Vraag 8. Deelt u de mening dat om te kunnen voldoen aan de aangescherpte energieprestatie veel daken en gevels van de bestaande gebouwvoorraad vanaf de buitenzijde moeten worden na-geïsoleerd? Bent u op de hoogte van het feit dat de meestal onbrandbare steenachtige materialen worden vervangen door klasse B materialen?
Vraag 9. Bent u op de hoogte van de consultatie in het Verenigd Koninkrijk voor een verbod op brandbare materialen?
Vraag 10. Klopt het dat producenten van gevelbeplating deze vaak testen in combinatie met bijvoorbeeld onbrandbare minerale wol?
Vraag 14. Bent u ervan op de hoogte dat per 19 juni van dit jaar de gewijzigde EPBD (energy performance buildings directive) van kracht is geworden en dat vanaf die datum de energie prestatie van gebouwen in verband moet worden gebracht met onder andere brandveiligheid? Welke concrete gevolgen heeft dat voor uw beleid?