Daken

Artikel delen

Een dak boven je hoofd hebben is een eerste levensbehoefte. Gedreven door het tekort aan woningen op dit moment is men op zoek naar nieuwe mogelijkheden om snel woningen te kunnen leveren. Woningen splitsen, woningen optoppen, woningen kleiner maken en woningen tijdelijk neer zetten, transformatie van kantoren of andere panden naar woningen. Eigenlijk zijn dit pleisters op een wond die veroorzaakt is door gebrek aan leiderschap en een gebrek aan regie. En hopen we niet met z’n allen dat dit probleem vanzelf oplost?

Dichtgemaakt trapgat

Dichtgemaakt trapgat voor toekomstige uitbreiding.

Wat zou het gaaf zijn als een nieuwe regering dit adequaat oppakt. Duidelijkheid creëren waar en hoe we kunnen gaan bouwen in Nederland. Bij voorkeur niet onder de zeespiegel bouwen, tenzij we bouwen op kelders die kunnen drijven. Regeren is vooruitzien, dus geen korte termijn oplossingen. Want het ontlopen van een permanente oplossing is zeker niet duurzaam. Ook al is het op korte termijn een oplossing, op de lange termijn zeker niet. Het is ook kapitaalvernietiging. Woningen bouwen die klein zijn lossen het probleem eveneens niet op. De prijs zal lager zijn, maar hoe is het met het woongenot en uitbreidingen/flexibiliteit naar de toekomst toe? Optoppen zou kunnen als de fundering en de rest van de constructie daarvoor geschikt zijn. Woningen splitsen kan soms ook, maar daar is het lastig om een oplossing te vinden voor onder meer de entree, geluidsoverlast en installaties.

Casco woning

Casco woning met mogelijkheid om flexibel wanden te plaatsen.

Nieuwbouw

Nieuwbouw is een goede oplossing. En dan niet zo maar nieuw bouwen, maar Bouwen 2.0. Niet het rendement van de projectontwikkeling of de gemeentelijke grondposities moeten de drive van het toekomstig bouwen zijn. De intrinsieke motivatie van alle betrokken partijen om een land te bouwen waar het voor iedereen goed toeven is moet de motor zijn.

Het is heel belangrijk is om niet te kijken naar de vraag op dit moment, maar naar toekomstige vraag. Dit vraagt holistisch denken. Dat denken kunnen we in Nederland, we moeten het planmatig en gestructureerd doen. Rekening houden met alle betrokkenen en samenwerken met alle partijen: samen én werken. Nieuwe woningen moeten flexibel van indeling en functie zijn. Optoppen, splitsen en andere voorzieningen dienen op voorhand meegenomen te worden in het constructieve ontwerp. Wijken met groen en levensruimte. Niet ontworpen vanuit een postzegel, maar vanuit de helikopter.

Dit is een oproep van een bezorgde ondernemer die zijn brood verdient in de bouw. Die ziet dat er veel capaciteit niet benut wordt en er veel gepraat en langs elkaar heen gewerkt wordt. Men kijkt naar beneden en niet naar dat punt op de horizon waar we graag naar toe willen. De bouw kan het; samen!