De bouw in 2024

Artikel delen

Een nieuw jaar is weer begonnen. Alle meters staan weer op nul en de doelstellingen voor dit jaar zijn weer bepaald. Hoe kijkt u tegen dit nieuwe jaar aan? Een jaar waarin we moeten vechten voor de omzet? Een jaar waarin we fors gaan investeren in innovaties? Trekken we de lijn vanuit het verleden door of staan we aan een nieuw begin. Het Bijbelboek Prediker gaf zo’n 2.950 jaar geleden al aan dat er niets nieuw onder de zon is. Dingen gaan zoals ze gaan.

Toch denk ik dat we met zijn allen niet in die fatale stand moeten gaan staan. Bouwen is één van de mooiste technische bezigheden en vaak het creëren van een oplossing voor een eerste levensbehoefte, namelijk wonen. Het houdt mij steeds bezig en ben elke dag enthousiast aan het puzzelen om de constructies efficiënter te maken. Meerwaarde te creëren voor de opdrachtgever om zo min mogelijk gebruik te maken van materialen en tijd. Daarnaast is goed werk leveren ook een vorm van duurzaamheid. Dat kan alleen als er holistisch gedacht, geconstrueerd en geproduceerd wordt.

Niet alleen het product maakt dat we meer duurzaam met onze aarde kunnen omgaan, maar ook onze mindset. Denken in lange termijnen, zorgen voor efficiënt gebruik van tijd, materialen en aandacht voor de uitvoering. Dit is niet altijd vanzelfsprekend, ook voor mij niet. Ik moet mezelf daar ook elke keer weer toe zetten om niet de gebaande wegen te gaan. Elke keer weer tegen mezelf zeggen: “heb ik het goed bedacht en zou de klant dit ook vinden?”

Stappen zetten

De uitdaging voor mij persoonlijk is dit jaar om, net als vorig jaar, weer een aantal stappen te zetten op het gebied van prefab bouwen. Te zoeken naar het voordeel voor de opdrachtgever en de balans te zoeken naar hergebruik van materieel en materiaal, efficiënt gebruik van grondstoffen en een oplossing te vinden voor de logistieke uitdagingen die nieuwe dingen met zich mee brengen.

Ik hoop dan ook dat we dit jaar positief kunnen beginnen. Uitdagingen zijn er genoeg en niet alles zal op één moment opgelost kunnen zijn. We zullen dit jaar via BouwTotaal een aantal van deze nieuwe stappen met U delen. Het zullen geen compleet andere dingen zijn, maar zoals dat gaat met de meeste innovaties is het een opvolging van verbeteringen. Het is een proces dat door moet gaan en daar ga ik mij dit jaar voor in te zetten. Wilt U ons daar bij helpen?