DGA-taks

Artikel delen

Zoals gebruikelijk werd op Prinsjesdag 2018 het Belastingplan (voor 2019 en verder) bekend gemaakt. Voor fiscalisten is dat het document waar, elk jaar weer, met de nodige spanning naar wordt uitgekeken. Alhoewel, spanning?

In de praktijk zijn de veranderingen vaak al bekend, omdat ze eerder waren aangekondigd of zijn uitgelekt. Maar een verrassing blijft mogelijk en is dit jaar daadwerkelijk aan de orde. Want wie wist voor Prinsjesdag al dat directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s) die fors geld hebben geleend van hun BV met ingang van 2022 worden geconfronteerd met een ‘DGA-taks’? Nou, ik niet. Natuurlijk weet ik dat de (forse) leningen van de DGA’s bij hun BV al langer onder vuur liggen. En inderdaad kan in specifieke gevallen de vraag worden gesteld of (een deel van) de lening in feite als ‘al genoten dividend’ moet worden beschouwd. Maar de wetgever gaat nu verder door te kiezen voor een, voor veel DGA’s vervelende, generieke regeling. Kort gezegd wil de wetgever, als de schuld van de DGA bij zijn BV hoger is dan € 500.000, het meerdere in Box 2 belasten. Even terzijde: de DGA-taks is, opmerkelijk genoeg, niet in het Belastingplan 2019 opgenomen, maar ‘en passant’ in de Miljoenennota 2019 genoemd. Volgens sommigen duidt dit erop dat het kabinet een recent opgekomen ‘begrotingsgaatje’ (het afschaffen van de dividendbelasting kost de schatkist toch ‘een beetje’ meer dan verwacht) min of meer gehaast heeft willen dichten. Hoe dan ook, het daadwerkelijke wetsvoorstel wordt pas in het voorjaar van 2019 ingediend. Een wetsvoorstel dat, zoals het nu is aangekondigd, valt in de categorie ‘lange halen snel thuis’. Of de lening voor het meerdere boven de € 500.000 tegen zakelijke voorwaarden is verstrekt speelt bijvoorbeeld geen rol. Slechts voor de veel voorkomende eigenwoningschulden van de DGA bij zijn BV is een overgangsmaatregel (geen uitzondering?) aangekondigd. De vraag is nu wat de ‘DGA taks’ voor de praktijk betekent. Bedenk hierbij dat het tarief in Box 2 wordt verhoogd van 25% naar 26,25% (in 2020) en uiteindelijk 26,9% (in 2022). Is het hierdoor verstandig anticiperend op de ‘DGA-taks’ al in 2019 dividend uit te keren? Het kabinet neemt kennelijk al aan dat veel DGA’s hiervoor gaan kiezen nu in de begroting een extra (eenmalige) opbrengst is opgenomen van € 1,8 miljard! Uiteraard moet die DGA dan wel beschikken over voldoende liquiditeiten. Enfin, (maat)werk aan de winkel dus.

PS: het Belastingplan 2019 en de aanverwante documenten bevatten veel meer veranderingen dan de ‘DGA taks’. Mocht u daar meer over willen weten, dan verwijs ik u graag naar onze site (www.alfa.nl) waar wij alle veranderingen op een praktische en overzichtelijke wijze hebben gepubliceerd.