Dialoog met gemeenten

Artikel delen

Bouwend Nederland vraagt geregeld op landelijk niveau aandacht voor de bouw- en infrasector. Nu ligt de nadruk echter volledig op de gemeenten. In maart gaan de stembussen namelijk weer open, en kiezen we de gemeenteraden. Voor bouwbedrijven is dat een heel belangrijk moment. Want steeds meer opgaven liggen op het bordje van de gemeenten. Daar worden de keuzes gemaakt die ertoe doen voor de burgers. En daar wordt beleid concreet.

De NOS heeft onderzocht welke thema’s voor de kiezers belangrijk zijn. En wat blijkt? Van de Top-3 onderwerpen zijn er twee direct met de bouw verbonden en de derde is ook enorm van invloed. Het gaat namelijk om woningmarkt (zijn er voldoende woningen beschikbaar en zijn deze betaalbaar?), verduurzaming (hoe zorgen we ervoor dat we de doelstellingen halen en dat we zuinig met onze planeet omgaan) en bureaucratie (hoe zorgen we ervoor dat de regels weer voor ons werken en ons niet dwarszitten?).

Bij een groot deel van de gemeentelijke opgaven speelt de bouw een sleutelrol. Of het nu gaat om betere bereikbaarheid, voldoende en betaalbare woningen, een dynamische binnenstad, verduurzaming van de gebouwde omgeving of de gevolgen van klimaatverandering. Voor deze uitdagingen zijn er gelukkig ook al veel goede oplossingen bekend. Met hulp van recente wetgeving kan er bovendien vaak ook al meer gedaan worden en sneller gehandeld dan gemeenten wellicht denken.

Om de gemeenteraden, en de kandidaat-raadsleden te ondersteunen in hun taak, organiseert Bouwend Nederland zogenaamde dialoogbijeenkomsten. Op veel plekken in het land en met veel van onze ondernemers, gaan we met de raadsleden in gesprek. Het is geen debat, het is geen moment om de standpunten van Bouwend Nederland in te peperen, het is een open en eerlijk gesprek over welke uitdagingen we met elkaar voor ons zien en hoe we die in gezamenlijkheid kunnen oplossen. Hierin hebben we als vereniging vooral een faciliterende rol.
Het is goed dat lokale politiek en lokale ondernemers ongedwongen met elkaar in gesprek gaan over verschillende lokale issues. Dat doen we niet alleen eenmalig, zo kort voor de verkiezingen, maar in veel gemeenten wordt aan dit overleg structureel vervolg gegeven in de zogenaamde Gemeentelijke Bouw- en Infraoverleggen.

Ik wens alle gemeenteraadsleden en kandidaatleden veel succes met de komende verkiezingen en vervolgens met de maatschappelijke opgaven waar we voor staan. Weet in elk geval dat voor veel van deze opgaven geldt: De Bouw Maakt Het!