Duurzame aanbieders

Artikel delen

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van enkele dagen geleden, heeft de NOS in januari onderzocht wat de belangrijkste kwesties zijn die door gemeenten moeten worden aangepakt. De top-3 onderwerpen zijn het woningaanbod, bestrijding van bureaucratie en duurzaamheid. Bij twee van deze drie onderwerpen is de bouw direct betrokken. En met het derde onderwerp hebben we veel te maken.

Of het nu gaat om betere bereikbaarheid, voldoende en betaalbare huisvesting, een dynamische binnenstad, verduurzaming, onderhoud van wegen of tunnels en aanpak van viaducten; ondernemers weten dat er veel op lokaal niveau moet gebeuren. Daarom heeft Bouwend Nederland in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen een flink aantal zogenaamde dialoogsessies georganiseerd waarbij bouw- en infraondernemers in gesprek gingen met een groot aantal (kandidaat) raadsleden. Dat waren geen debatten, maar écht gesprekken over échte problemen en échte oplossingen.

In deze BouwTotaal ziet u veel voorbeelden van isolatie en energiebesparing. Er worden veel duurzame innovaties ontwikkeld en dat is ook logisch. De tijd is er rijp voor en de opgave is enorm. In ons land moeten zo’n 7,5 miljoen woningen verduurzaamd worden. En ook veel scholen en zorggebouwen zijn heel hard aan een duurzame renovatie toe. Technisch is dat tegenwoordig niet meer moeilijk. Dus doet iedereen het? Nee, Het loopt nog te vaak stuk op financiering. Of onbekendheid met de mogelijkheden. Goed beleid, duidelijk beleid van een betrouwbare overheid kan hier veel drempels en koudwatervrees wegnemen.
Particuliere woningeigenaren zien de gemeente als aangewezen en meest objectieve partij om informatie te verschaffen over verduurzaming. Dat kan bijvoorbeeld door een verduurzamingsmarkt te organiseren waarbij mensen zelf kunnen zien wat er allemaal mogelijk is en wat er ter ondersteuning aan financiering en subsidie beschikbaar is.

Om de drempel om verduurzamingsmaatregelen te verlagen, hebben Bouwend Nederland, OnderhoudNL en UNETO-VNI samen het profiel Duurzame Aanbieder gelanceerd, voor bedrijven die huiseigenaren met kennis en garanties kunnen bijstaan. Zo weten de klanten dat ze met deskundige bedrijven van doen hebben, die de benodigde kennis hebben, advies op maat kunnen leveren, indien gewenst de uitvoering kunnen regisseren (waarbij ze dus niet alles zelf hoeven te doen) en bij het volledig energieneutraal maken van de woning ook een Energieprestatiegarantie afgeeft.

Bent u zelfstandig of in een samenwerkingsverband actief in het verduurzamen van woningen? En herkent u zichzelf in het profiel van www.DuurzameAanbieder.nl? Meld u dan aan voor de registratie en zorg dat klanten u sneller kunnen vinden!