Eenheid van beleid

Artikel delen

Het kabinet praat met één mond. Daarmee wordt bedoeld dat alle ministers het kabinetsbeleid ondersteunen en dus niet afvallen. Dat praten met één mond is echter nergens formeel vastgelegd. De schoen begint wel opzichtig te wringen als verschillend beleid elkaar in de weg gaat zitten. In artikel 45, lid 3 van de grondwet is immers opgenomen dat De ministerraad beraadslaagt en besluit over het algemeen regeringsbeleid en bevordert de eenheid van dat beleid.

Ontwerpregeling geluid

En juist de eenheid van beleid is soms ver te zoeken. Een treurigstemmend voorbeeld hiervan is de onlangs gepresenteerde ontwerpregeling geluid. Deze regeling maakt deel uit van de nieuwe Omgevingswet die op 1 januari 2022 ingevoerd moet zijn. Het komt erop neer dat geluidshinder anders wordt berekend en dat veel meer gebieden dan nu in de categorie ‘slecht’ of ‘zeer slecht’ zullen vallen. Hierdoor dreigt veel woningbouw stil te vallen.

Duurdere huizen en minder vergunningen

Huizen worden duurder, want bouwers zullen nog meer rekening moeten houden met geluid. Ontwikkelaars en woningbouwcorporaties krijgen de sommetjes nog moeilijker rond.
Dan de vergunningen. Die zullen ook moeilijker worden verstrekt. De nieuwe wet vraagt lokale en provinciale overheden straks nog beter te verwoorden waarom ze huizen willen bouwen in die gebieden waar op papier ineens meer geluidsoverlast is. Dit vooruitzicht kan veel bestuurders doen besluiten dan maar af te zien van de plannen en geen vergunningen meer te verstrekken.

Woningnood blijft groeien

Het trieste is dat de woningbouw tot stilstand dreigt komen in die gebieden waar de behoefte aan huizen het grootst is. Grote delen van de Randstad maar ook gebieden rondom de luchthavens van Eindhoven en Lelystad worden getroffen.
De nieuwe rekenregels staan haaks op het beleid van het kabinet om de woningnood met volle kracht aan te pakken. Inmiddels zijn er 331.00 huizen te weinig in Nederland en de vraag wordt met de dag groter. Minister Ollongren schreef onlangs aan de Kamer dat de komende tien jaar 835.000 woningen gebouwd moeten worden om het huidige hoge tekort niet te laten groeien. Een ambitie die zonder eenheid van beleid onrealistisch begint te worden.

Investeren

Niet alleen ik vind dit; ook gemeentes en provincies waarschuwden al voor de potentiële bom die deze ontwerpregeling geluid onder de nieuwbouwproductie legt. In een brief aan het kabinet vraag ik dan ook, samen met een hele hoop partijen die zijn betrokken bij de ontwikkeling en bouw van woningen, alles te doen om de woningbouw aan te jagen. Zie af van deze ontwerpregeling, investeer in de woningbouw en voorkom dat na stikstof en PFAS een derde onnodige blokkade voor de bouw van woningen wordt opgeworpen. Ministers, zit elkaar niet dwars en bevorder de eenheid van beleid!