Energietransitie nu zaaien, straks oogsten!

Artikel delen

De verduurzaming van woningen en kantoorgebouwen staat hoog op de politieke agenda. De plannen worden steeds concreter, zeker nu op 10 juli het voorstel voor het Klimaatakkoord is aangeboden aan Minister Wiebes van Economische Zaken. Het afgelopen half jaar schoof Bouwend Nederland aan bij overleggen om afspraken te maken hoe de bouwsector de klimaatdoelstellingen gaat halen. Bouwend Nederland heeft zich hard gemaakt om voor de bouw & infrasector de juiste voorwaarden te scheppen om deze enorme verduurzamingsopgave op tijd te realiseren.

De doelstellingen van het klimaatakkoord zijn een halvering van de CO2-uitstoot in 2030 en een CO2-neutrale gebouwde omgeving in 2050. Concreet betekent dit dat de bouwsector 7,5 miljoen woningen en een half miljoen kantoren CO2 neutraal moet maken binnen 32 jaar. Dat zijn gemiddeld 1000 gebouwen per dag die van het gas af moeten!

Bouwend Nederland vindt het voorstel een goed startpunt voor uitwerking naar concrete afspraken. Het komend maanden blijven we daarom nauw betrokken en gaan ons uiterste best doen om de benodigde randvoorwaarden voor de sector om te zetten in een realistische en concrete uitvoeringsagenda. De bouwsector moet namelijk drastisch innoveren om goedkopere en efficiëntere verduurzamingsconcepten te ontwikkelen. Voorwaarde om verder te investeren is zicht op schaalvergroting en een continue marktvraag. Hiervoor moeten hele wijken verduurzaamd worden in plaats van huis voor huis. Er moet daarnaast een goed evenwicht zijn tussen isoleren, energie besparen en duurzame energie opwekken. Met deze voorwaarden kunnen onze sector en stakeholders, zoals decentrale overheden, de energietransitie op tijd realiseren!

Het voorstel is de basis voor hoe de verduurzamingsopgave aangepakt wordt de komende jaren. Het komende half jaar wordt gesproken met woningbouwcorporaties over projecten die op korte termijn verduurzaamd worden. De energietransitie biedt veel extra werk voor onze sector, de uitvoering van het klimaatakkoord start al in 2019. Er komt daarnaast veel geld beschikbaar voor u om verder te innoveren via het onlangs opgerichte Bouw en Techniek Innovatiecentrum.

Ik adviseer u om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming. Zo wordt de Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) in het Bouwbesluit vervangen door BENG eisen (Bijna Energieneutrale Gebouwen). Voor alle nieuwbouw, woningbouw en utiliteit, geldt dat aanvragen van de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2020 moeten voldoen aan de BENG eisen. Voor nieuwe overheidsgebouwen geldt dit vanaf 1 januari 2019.

Daarnaast krijgen consumenten steeds meer vragen over dit onderwerp. Voor bedrijven die adviseren, subsidie- en financieringsvraagstukken helpen op te lossen en de uitvoering regelen, ligt een grote markt in het verschiet. Op duurzameaanbieder.nl presenteren deze koplopers zich al aan huiseigenaren. Voor zowel kleine als (middel)grote bedrijven geldt, begin nu met zaaien, dan bent u ook de komende jaren verzekerd van voldoende werk.