Feit of fabel: gunnen op laagste prijs garandeert kwaliteit

Artikel delen

Opdrachtgevers zeggen vaak dat gunnen op laagste prijs heel goed mogelijk is. De kwaliteit is immers keurig beschreven in het bestek. En het kwaliteitsniveau is hiermee te voorspellen. Een merkwaardige gedachte, toch?

Het bestek beschrijft alleen de minimale eisen en onderwaarde van de kwaliteit. Toch kunt u zich wel voorstellen wat het verschil in eindresultaat wordt als een opdracht nauwkeurig wordt uitgevoerd, of met minimale inspanningen. Met goedkope bouwmaterialen kunt u geen topkwaliteit verwachten.

Inkopers die kwaliteit op deze manier benaderen, zou ik graag de volgende vraag willen stellen. Stel u benadert vier wegenbouwers en vraagt hen om een provinciale weg te vervangen. En u geeft aan alle vier precies hetzelfde bestek. Denkt u dan dat u vier wegen krijgt met dezelfde levensduur en onderhoudskosten? Het antwoord is natuurlijk nee.

Stel nou dat u deze mensen dezelfde opdracht geeft, maar dan met de mededeling dat u wilt dat zij zo duurzaam mogelijk inkopen. Uiteraard met behoud van kwaliteit. Is dit voldoende of moet u dan nog meer doen? Wordt de weg er echt duurzamer van als de laagste prijs nog steeds maatgevend is? En helpt het dan dat de aannemer een ISO 14001-certificaat heeft? Alleen met het vragen naar een certificaat of het uitspreken van een gedachte bent u er natuurlijk niet. Daar is meer voor nodig!

Neem een voorbeeld aan de publieke opdrachtgevers uit de Top 25. Op 7 oktober publiceerde het Aanbestedingsinstituut deze lijst in opdracht van Bouwend Nederland. Gefeliciteerd aan allen op deze lijst en in het bijzonder de nummers 1, 2 en 3, provincie Noord-Brabant en gemeenten Amersfoort en Hollands Kroon. Bedankt dat jullie bedrijven de kans geven om zich met duurzaamheid echt te onderscheiden! Jullie stellen ondernemers de juiste vragen die hen in staat stellen om jullie duurzame wensen in te vullen met slimme innovaties.

Deze opdrachtgevers willen met hun aanbestedingen impact maken op de maatschappij. Dit kan bijvoorbeeld door actief naar innovaties te vragen en harde eisen te stellen aan het gebruik van materialen en CO2-uitstoot. U zult wel denken, het is publiek geld en duurzaamheid is veel duurder. Dat hoeft zeker niet. Soms is de initiële investering inderdaad duurder. Kijk hierbij vooral naar de totale levensduur, dan loont het vaak toch om te investeren in duurzaamheid.

Meer weten over de Top 25, of wilt u volgend jaar (hoger) op de lijst staan, maar weet u niet goed hoe u dat aanpakt? Het Aanbestedingsinstituut helpt u graag op weg. Stuur een mail naar info@aanbestedingsinstituut.nl of bel 079-3252246. Om de klimaatdoelen te realiseren moeten duurzame innovaties uit de markt bij veel meer opdrachtgevers beloond worden.