Gasketelwet weer uitgesteld

Artikel delen

Vanaf 1 juli 2020 zou het wettelijk stelsel certificering werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties, oftewel de Gasketelwet, van kracht worden. Maar het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de invoering van de Gasketelwet vlak voor het zomerreces uitgesteld tot na de zomervakantie. Ook de verplichte CO-certificering gaat daardoor pas over enkele maanden in.

Volgens de ‘Gasketelwet’ mogen alleen gecertificeerde bedrijven met vakbekwaam personeel nog aan cv-ketels, geisers en gashaarden werken. Vanaf de inwerkingtreding van deze wet is er eerst anderhalf jaar sprake van een ‘overgangsjaar’. Dan wordt er nog niet gehandhaafd. Dat gebeurt daarna wel. Wanneer dat dan precies is, is dus opnieuw onduidelijk. Maar volgens het ministerie betekent uitstel, geen afstel.
Voor het uitstel van de nieuwe wet zijn twee oorzaken: het advies van de Raad van State laat nog op zich wachten en de ambtenaren van BZK hebben meer tijd nodig om de reacties op de internetconsultatie te verwerken, waaronder die van Techniek Nederland.

Techniek Nederland kritisch

Techniek Nederland heeft zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor de wettelijke regeling. Toch maakt de brancheorganisatie kritische kanttekeningen bij de wet:

  • Techniek Nederland vindt het verontrustend dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) geen rol voor gemeenten ziet bij de handhaving. De nieuwe wet kan alleen succesvol zijn als overtreders worden aangepakt.
  • Als het aan Techniek Nederland ligt, komt er een eind aan de vrije verkoop van cv-ketels. Alléén gecertificeerde bedrijven moeten een cv-ketel kunnen aanschaffen. Een vergelijkbare regeling bestaat al voor koelunits met F-gassen. Dat moet ook mogelijk zijn voor cv-ketels.
  • Verzekeraars kunnen ook een rol spelen. Vergoeden zij eventuele schade alleen aan consumenten die een gecertificeerd bedrijf inschakelen, dan is dat een duidelijk signaal.

Nu de ‘Gasketelwet’ niet op 1 juli ingaat, schuift ook de overgangsperiode van anderhalf jaar door. Installatiebedrijven hebben na invoering van de wet dus nog steeds anderhalf jaar de tijd om zich voor te bereiden. Ná die periode van anderhalf jaar mogen alleen nog gecertificeerde cv-bedrijven met vakbekwame monteurs werken aan cv-ketels, geisers en gashaarden.
Ondanks het uitstel begint voor veel bedrijven en hun monteurs de tijd te dringen. Techniek Nederland adviseert ondernemers om nú te beginnen met het examineren van de vakbekwaamheid van cv-monteurs. Dat begint met een online zelftoets. Vervolgens kunnen monteurs een e-learning module volgen en een praktijk- en theorietoets afleggen. Alle informatie over de zelftoets, de e-learningmodule, het praktijk- en het theorie-examen is te vinden op de website Vakmanschap CO (vakmanschapco.nl).