Grote opgave

Artikel delen

Door de ambities in de Woonagenda (75.000 woningen erbij), het Klimaatakkoord (50 procent CO2-reductie in 2030) en de groeiende druk op de infrastructuur staat Nederland voor een enorme opgave. Die halen we niet op de huidige manier. Overheden zullen de handen ineen moeten slaan voor meer regie en een slimme aanpak gericht op snellere doorlooptijden en maximaal resultaat. Provincies hebben nú een belangrijke rol om prettig en duurzaam wonen, werken, reizen en recreëren ook in de toekomst mogelijk te maken.

Op 20 maart 2019 zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Daarom brengt Bouwend Nederland de bouw- en infrasector onder de aandacht van de provinciale politiek. Want de provincie bepaalt in belangrijke mate de ruimte die haar inwoners hebben.
Ook voor de ondernemers is de provincie een belangrijke partner. Provinciale politici zorgen ervoor dat hun bewoners voldoende ruimte hebben om plezierig te wonen, te werken en te recreëren. Daarom richten wij ons tot de politici die na de verkiezingen in maart 2019 de provinciale politiek bepalen. Samen met hen willen we bouwen aan een beter Nederland, te beginnen in de provincie.

De bouw- en infrabedrijven binnen Bouwend Nederland voelen van oudsher een sterke band met hun lokale en regionale omgeving. Zij denken dan ook graag mee over oplossingen. Daarom roepen we de nieuwe statenleden op: maak de weg vrij en investeer in provinciale bouwprojecten en infrastructuur. Benut de kennis uit onze sector, ook al bij het aanbesteden. Bouwend Nederland ziet diverse kansen voor de provincie om ruimtelijke-ordeningsvraagstukken efficiënt op te pakken.

Vóór de verkiezingen organiseert Bouwend Nederland daarom door het hele land zogenaamde Cobouwcafés. Deze bijeenkomsten staan onder leiding van mij of van Fries Heinis. Het bijwonen en deelnemen aan deze bijeenkomsten is gratis en kan u waardevolle contacten opleveren en raad ik u daarom van harte aan. Via onze website https://www.bouwendnederland.nl/provinciale-statenverkiezingen kunt u zien waar en wanneer u moet zijn, én kunt u zich direct aanmelden.

We houden het overigens niet alleen bij een campagne tot aan de verkiezingen. Na de installatie van de provinciale politici gaan we door. We laten kansen zien, we bedenken oplossingen en we herinneren aan verkiezingsbeloften over wonen, werken en mobiliteit. We laten nadrukkelijk zien dat de kiezers behoefte hebben aan een gezonde bouw- en infrasector die voortdurend alles bouwt en onderhoudt.