Houtbouw

Artikel delen

We kunnen er niet meer omheen: houtbouw rukt op. Wanneer we kijken naar prefab woningbouw, dan is er vaak sprake van houtbouw. Maar ook gevelvullende elementen zijn veelal van hout. Zelfs hoogbouw met hout is al geen uitzondering meer. En wat te denken van optoppen? Uit onderzoek blijkt dat optoppen voor circa 100.000 extra woningen kan zorgen tot 2030. Daarmee is het een goede manier om bestaande bebouwing beter te benutten en bij te dragen aan de woningbouwopgave. Omdat houtbouw een relatief gering gewicht heeft, is optoppen in hout voor de hand liggend.

Toch moeten we ons niet blindstaren op monolitisch bouwen in hout. De kracht moeten we halen uit de combinatie van materialen die ieder het maximale toevoegen aan een gebouw. Hybride bouwen noemen we dat. Dus dan kunnen de kernen van een groot gebouw van beton zijn, zware draagconstructies van staal en de resterende bouwelementen van hout. Maar ook met CLT (kruislaaghout) zijn zware constructies mogelijk. Het zijn allemaal mogelijke oplossingsrichtingen. We moeten dus in ieder geval waken voor een kokervisie.

Waar ik verder mee stoei is de CO2-opslag in hout. In de eerste plaats moeten bomen flink volgroeid zijn om significant CO2 op te nemen. Maar waar halen we die volgroeide bomen vandaan? Kappen we die in duurzaam beheerde tropische bossen? Dat kan, maar hoe komen die tropische bomen dan hier? Meestal per schip en dat zijn brandstofslurpers. Als we hout uit Brazilië willen importeren dan kost dat behoorlijk veel brandstof. En wat gebeurt er met het hout aan het einde van de levensduur? Waarschijnlijk verbranding om energie op te wekken. Maar dan komt wel die CO2 weer vrij. ‘Maar die CO2 wordt weer opgenomen door de bossen en dan is de kringloop weer rond’, hoor ik zeggen. Maar diezelfde bossen nemen toch deels ook de CO2 op die vrijkomt bij – ik noem maar wat – de cementproductie? Natuurlijk is die kringloop niet gesloten, maar feit is wel dat je niet weet waar al die vrijkomende CO2 terechtkomt. In ieder geval niet bij alleen de bossen, want de CO2 in de atmosfeer neemt alleen maar toe.

Desondanks moedig ik het bouwen met hout krachtig aan. Maar we moeten wel een brede visie op milieu-effecten blijven houden.